Tallinna Ülikooli tudengid soovivad rektoriks Rein Rauda

Tallinna Ülikooli rektoriks kandideerivad Rein Raud ja ülikooli akadeemilise raamatukogu praegune direktor Andres Kollist. Üliõpilaskonna juhatuse esimehe Lauri Läänemetsa sõnul oli otsus ühehäälne. «Me kaalusime hoolikalt läbi mõlema kandidaadi tugevused ja nõrkused. Rein Raua puhul said otsustavaks tema suured kogemused õppevaldkonnas ja selge visioon üliõpilaskesksest Tallinna Ülikoolist.» Eelnevalt olid üliõpilased mitmel korral kandidaatidega kohtunud ning küsinud nende nägemust ja lubadusi viies üliõpilaste jaoks olulises valdkonnas ? üliõpilaskonna roll ülikooli juhtimises, ühiselamud, üliõpilasnõustamine, arusaamad kõrghariduspoliitikast ja õpingute kvaliteet. Üliõpilased väärtustavad Rein Raua nägemust üliõpilaste suuremast osalemisest õpingute nõustamises ja ülikooli juhtimisel erinevatel tasanditel. «Ülikooli kinnisvara arenduse järgnevate aastate kesksemaks teemaks saab olema üliõpilaselamute kordategemine ning üliõpilaskonna suurem osalemine nende haldamisel,» ütles Rein Raud. Lisaks peaksid ülikoolid Raua hinnangul enam kujundama kõrghariduse rahastamise poliitikat ja seisma selle eest, et riigi roll õpingute rahastamisel suureneks. TLÜ järgmine rektor valitakse 13. veebruaril viieks aastaks. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus