Tallinna-Tartu raudtee elektrifitseeritakse 2025. aastaks

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas rahastamisotsuse, millega elektrifitseeritakse Tallinna-Tartu ja Tapa-Narva raudteelõigud. Tegevusi rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja riigieelarvest.
Lisaks elektrifitseerimisele õgvendatakse ehitustöödega raudteekurve ning rekonstrueeritakse üksikuid raudteelõike. Raudtee rekonstrueerimistöid tehakse muuhulgas ka Tartu-Koidula suunal.
AS-i Eesti Raudtee taristu arendamise investeeringute kava maht on enam kui 319 miljonit eurot, millest üle 271 miljoni euro tuleb Ühtekuuluvusfondist ning ülejäänu riigieelarvest. Tallinna-Tartu ja Tapa-Narva raudteeliinide 1. etapi elektrifitseerimiseks eraldatakse ca 236 miljonit eurot. Tallinna-Tartu-Koidula raudteeliinide kõverate õgvendamiseks ja raudtee kapitaalremondiks nähakse ette ca 70 miljonit eurot.
Raudtee elektrifitseerimine lõpeb Tallinna-Tartu liinil 2025. aastal. Süsihappegaasi heitkoguste vähendamise nimel on otsustatud kogu riigi avalikud raudteelõigud elektrifitseerida ligikaudu 800 km ulatuses, millest käesoleva investeeringute kava alusel elektrifitseeritakse Tallinna-Tartu ja Tapa-Narva raudteeliinid ligikaudu 500 km ulatuses.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus