Talletasid ajaloo

Sajanda juubelipeo olulisimaks sündmuseks oli Põltsamaa raamatukogude ajalugu käsitleva raamatu esitlemine. Kõik keskraamatukogu töötajad kandsid materjali kildhaaval kokku, töötades selleks Tallinna, Tartu, Rakvere ja Viljandi arhiivis. Uuriti dokumente, töötati läbi oma majast saada olevaid aruannete ja kirjavahetuse kaustu ning kroonikaraamatuid. Otsiti välja ajaleheartikleid, vesteldi endiste töötajate ja kauaaegsete lugejatega ning hangiti muuseumidest, arhiividest ja eraisikutelt pildimaterjali. Siis jagati konkreetsed ülesanded: kes võttis kohustuse panna kirja mingi kindla perioodi ajalugu, kes asus koostama töötajate nimekirja või raamatukogu käsitlevate artiklite bibliograafiat.

Raamat sai akadeemiline ning nüüd tunnustati selle koostajaid kultuuripärli tiitliga. Aitäh, et meil on tekkinud olnud aegadega elav side.

blog comments powered by Disqus