Täiskasvanute rehabilitatsiooniteenuseks on sel aastal vähem raha

2009. aastaks on sotsiaalkindlustusamet sõlminud halduslepingu 75 rehabilitatsiooniteenust osutava asutusega. See on rohkem kui möödunud aastal. Samas on rahalisi vahendeid võrreldes möödunud aastaga tunduvalt vähem.

Tänavune eelarve on veidi üle 84 miljoni krooni, mis jaotub võrdselt  puudega täisealiste  ja puudega laste vahel – mõlemale grupile 42 miljonit krooni.

Laste eelarve sisaldab ka eelmisel aastal rehabilitatsiooniteenuseks kasutamata jäänud raha ning kõik senised taotlused on rahuldatud. Kahjuks ei saa sama öelda täisealiste kohta.

Täisealistele puudega inimestele osutati rehabilitatsiooniteenust eelmisel aastal ligi 66 miljoni krooni eest. Sellel aastal on raha tunduvalt vähem. See võib tähendada rehabilitatsiooniteenusele soovijate kauakestvaid järjekordi ja võimalik, et ootaja kannatus katkeb.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab:

Inimene, kes on end registreerinud rehabilitatsiooniteenuse järjekorda, kuid kellele rehabilitatsiooniasutus teatab, et planeeritust väiksemate võimaluste tõttu talle kokkulepitud ajal teenust osutada ei saa, võib:

°  leppida teadmisega, et järjekord niipea ei saabu ja jääda ootele sama teenuseosutaja juurde;

°  pöörduda sama, juba olemas oleva suunamiskirjaga teise rehabilitatsiooniasutusse, kus on lühem järjekord.

Rehabilitatsiooniteenuse järjekorra andmed on kättesaadavad sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.ensib.ee  ja neid uuendatakse üks kord kuus. Informatsiooni saab ka infotelefonil 16106.

Kui inimene suunamiskirjal märgitud kalendriaasta jooksul rehabilitatsiooniteenust pika  järjekorra tõttu kasutada ei saa, siis kehtib sama suunamiskiri seni, kuni ta selle teenuse saab ja ka kulu kaetakse selle aasta rahast.  

iii

ELVE TONTS, sotsiaalkindlustusamet

blog comments powered by Disqus