Täiskasvanud õppija nädal keskendub loovusele

Jõgevamaal on suunaks võetud minna täiskasvanud õppija nädala ettevõtmistega rohkem just linnast välja küladesse ning haarata selle tegevusega maakonda tervikuna. Eelnevat silmas pidades on organiseeritud ka koolitusi võtmeisikutele maakonna erinevatest paikadest. Möödunud neljapäeval maavalitsuse saalis peetud järjekordsel koolituspäeval oli peamiseks teemaks võtmeisikute omavaheline koostöö ja täiskasvanud õppija nädala üritused kohtadel. Arutati ka, kuidas tänavusi tublimaid täiskasvanud õppijaid tunnustada.

Õppepäevadest hingeravitsemiseni

Nagu selleaastase täiskasvanud õppija nädala maakonnakoordinaator Pille Tutt kinnitas, on plaanid mitmetes paikades juba paika pandud, mis tähendab, et kohalikud ehk miniprojektid on tehtud ning ühine suur maakonnaprojekt koostamisel.      Koolitusel osalesid Malle Weinrauch Pala koolist, Merle Müür Halliku Hariduse Seltsist, Aili Soolepp Pajusist, Tiina Mihhailov Siimustist, Reet Kikkas Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolist, Hille Uus Esku külaseltsist, Loniida Bergmann Võisiku-Kundrussaare külaseltsist Ewa, Merje Talistu Kiigemetsa koolist ning Margus Ess kultuuriseltsist Vanaveski. Külalistena olid kohale tulnud Kerttu Taidre Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonist Andras ning seal praktikal viibiv Patrick Dorls Saksamaalt.

Eeloleva täiskasvanud õppija nädala peamine mõte on isiksuse igakülgne areng isetegemise kaudu. Seepärast on ka kavandatavate ettevõtmise eesmärgiks ärgitada inimesi erinevate tegevuste kaudu mõtlema endast ning oma kohast ühiskonnas ja kultuuris nii praegu kui ka tulevikus. Ühtlasi üritatakse asju korraldada sedamoodi, et õppimine kujuneks läbi loometegevuse võimalikult mõnusaks. Nii on plaanitud ka täiskasvanud õppija nädalasse mitmeid ettevõtmisi silmaringi laiendamiseks ja erinevate oskuste omandamiseks.

Jõgeva Täiskasvanute Keskkoolis on plaanis lilleseadete tegemise ja vastuvõtulaua katmise õppus, kavas on pidada maha ka laulupäev koos ansambli moodustamisega. Esku külaselts kavatseb külla kutsuda hingeravitseja. Korraldatakse ka õlepäev koos käsitöömeistriga jne. Halliku Hariduse Selts teeb koostööd Pala kooliga. Organiseeritakse ravimtaimede õppepäev, tehakse kepikõndi ning kavas on veel mitmeid ühiseid ettevõtmisi. Võisiku-Kundrussaare külaseltsil Ewa on plaanis teatri ühiskülastusi ja väljasõite, tahetakse ellu kutsuda lauluansambel ning anda hoogu juurde külakapellile. Kultuuriseltsil Vanaveski mitmeid koolitus- ja õppepäevi, lilleseade- ja käsitööpäeva plaanitakse ka Pajusi rahvamajas. Kiigemetsa kooli õpetajad kavatsevad ette võtta ühise sõidu KUMUsse, teha teatrikülastusi jms, Siimusti raamatukogu korraldab loengu kaasaegsest kirjandusest jne.

Tunnustatakse õppijaid, koolitajaid, koolitussõbralikkust

Nagu ikka, tahetakse täiskasvanud õppija nädalaga rõhutada, et õppida, ennast arendada ja silmaringi laiendada pole kunagi hilja. Tunnustatakse aasta õppijat, koolitajat, koolitussõbralikumat organisatsiooni ja ka koolitussõbralikumat omavalitsust. Kandidaate saab maakondlikele tugigruppidele esitada kuni 12. septembrini. Viimatisel koolitusel jäigi võtmeisikutele olulisemaks koduülesandeks viia infot oma piirkonda, leidmaks tunnustamist väärivaid kandidaate.

Alates septembrikuu teisest poolest on aga maavalitsuse koduleheküljel kõigile kättesaadav ka täiskasvanud õppija nädala kalenderplaan. 

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus