Taimetoodangu Inspektsioon teavitab

Selliseid taimi käsitletakse kui saastumiskahtlasi ning need hävitatakse ettenähtud korras.
Ühtlasi tuletame meelde, et vastavalt taimekaitseseadusele on isik, kes toimetab Eestisse istikuid ja paljundusmaterjali teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kohustatud sellest teavitama Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnikku. Eestisse toimetatud mittenõuetekohased istikud ja paljundusmaterjal kuuluvad samuti hävitamisele.

Põllumajandusministri määrusega “Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord” on sätestatud taimeliikide loetelu, mille istutus- ja
paljundusmaterjal peab turustamisel olema varustatud taimepassiga. Nõuetekohaseks loetakse üksnes taimepass, millel on võimalik tuvastada taimede päritolu ja partii number. Vastavalt seadusele käsitletakse müügina ka istikute ja paljundusmaterjali müügiks pakkumist, s.h. kaupluses või müügikohas ostjale kättesaadavaks tegemist.

Taimetoodangu Inspektsioon võttis vastu otsuse kõrvaldada ilma nõuetekohaste dokumentideta taimne materjal müügilt seoses korduvalt tuvastatud juhtumitega, kus seadust eirates turustatakse ilma taimepassita või mitte nõuetekohase passiga varustatud, kuid passistamisele kuuluvate
taimeliikide istikuid ja paljundusmaterjali.


Eha Svilponis,
Taimetoodangu Inspektsiooni
Taimetervise osakonna juhataja asetäitja

blog comments powered by Disqus