Taimekasvatuse instituut tähistab juubelit teaduskonverentsiga

Täna Jõgeva kultuurikeskuses peetava teaduskonverentsiga “Teaduselt taimekasvatusele – 95 aastat taimekasvatuslikku teadustegevust” tähistatakse üheksakümne viie aasta möödumist Eesti Taimekasvatuse Instituudi eelkäija Jõgeva Sordikasvanduse loomisest.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktori Mati Koppeli sõnul tuleb konverentsil juttu teadusasutuse olulisematest uuringusuundadest. Kõneldakse teraviljade, heintaimede, kartulite ja teiste põllukultuuride sordiaretusest ja vastavate uuringute tulemustest. Kavas on ettekanded ka geneetiliste ressursside kogumisest ja mitmekülgsest kasutamisest, Eesti sortide seemnekasvatusest ja ekspordipotentsiaalist ning mitmetel teistel teemadel. Et tegemist on tähtpäevaga, kuulatakse ka tervituskõnesid.

“Konverentsile on oodatud kõik, keda huvitab teadus ja põllumajandus,” lausus Mati Koppel.

Konverentsi läbiviimist toetatakse maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi algne eelkäija Jõgeva Sordikasvandus loodi 1920. aastal. Esimene direktor oli Mihkel Pill. Asutuste järgnevateks nimedeks olid Jõgeva Sordiaretusjaam ja Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Viimatinimetatud instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi töö ümberkorraldamisega loodi 2013. aasta 1. juulist Eesti Taimekasvatuse Instituut.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus