Täiendkoolitus varasemast populaarsem

Põltsamaa Ametikoolis on täiend- ja ümberõppijate arv kasvanud ja paljud soovijad praegu toimuvatele tasuta täiendkursustele  ei pääsenudki.

iii

Täiskasvanute täiend- ja ümberõppe osakonna juhataja Mart Vahesoo sõnul eraldas haridusministeerium Põltsamaa Ametikoolile tänavuse aasta teiseks poolaastaks töötavate täiskasvanute tasuta täiendkoolituseks 614 400 krooni Euroopa Sotsiaalfondi raha.

Selle summa eest koolitatakse 25 õppekohal CE-kategooria sõiduki juhtimisoskusega inimest, 25 C-kategooria sõidukijuhti, 25 D-kategooria sõidukijuhti. Lisaks antakse kiirendatud koolitust 20 veoautojuhile.

Samuti saavad praeguse täiendkoolituse raames koolitust 20 sotsiaalhooldajat ning täiendkoolituse läbib ka 15 müüjat.

Mart Vahesoo sõnul oli nende kursuste komplekteerimine võrdlemisi lihtne, sest täiendkoolitusele soovijaid oli tunduvalt rohkem, kui kursuste läbi viimiseks rahastatavate kohtade arv seda võimaldas.  

Popid ka tasulised kursused

Paralleelselt tasuta kursustega on Põltsamaa Ametikoolis käimas ka tasulised kursused. Tööd alustas B-kategooria sõidukijuhtide algõpe, kus osaleb 25 õppurit. Huvilistel on võimalus osaleda ka sõidukijuhtide C-kategooria ja CE kategooria tasulistel kursustel, mis alustavad tööd novembris. Lisaks läbitud kursustele tuleb sõidukijuhtidel sooritada ka riiklik kutseeksam. Mootorsõidukijuhtide koolitus toimub enamasti kas õhtuti pärast tööd või nädalavahetustel.

Novembris alustab tööd ka tasuline kokkade täiendõppekursus, kuhu on samuti võimalik veel registreeruda.  Täiskasvanute täiend- ja ümberõppe osakonna juhataja Mart Vahesoo sõnul oodatakse detsembris juba uut tellimust tasuta täiendkoolituse läbiviimiseks järgmise aasta esimeseks poolaastaks.

Ta lubas, et niipea kui järgmine koolitustellimus kohale jõuab, kuulutatakse see ajakirjanduse vahendusel välja. 

Tööjõuturul konkurentsivõimelisem

Mart Vahesoo sõnul tuntakse praegu tasuta täiendkoolituse vastu väga suurt huvi, sest töökoha leidmine ja selle hoidmine on tänase töökohtade nappuse  juures väga tõsine probleem. “Kui inimesel üks töökoht juhtub äparduma, siis on lisakoolituse läbinuna on tal hoopis suurem võimalus asuda tööle mõnes teises ametis või olla eelistatud oma senisel tööpostil, kui sellel ametikohal eeldatakse senisest kõrgemaid nõudmisi,” tõdes Vahesoo.

Ta kinnitas, et järgmisel aastal alustavatele tasuta kursustele võetakse vastu esmalt need, kes praegu toimuvatele ei pääsenud. Sellest lubas täiendkoolituse osakonna juht neid inimesi ka teavitada.

Täiendkoolitus toimub kursuslaste ja tööandjate vastastikusel kokkuleppel. Õppekavad pannakse kokku kursuslaste ja tööandjate ettepanekute alusel, kus aluseks on võetud riiklikud kutsestandardid. Mart Vahesoo kinnitas, et nad on oma koolisisest tööd korraldades arvestanud ka õpetajate töökoormusega ning täiendkoolitusega seotud õpetajatel vähendatakse koormust nende põhitöökohal.

Küsimusele, kas majandussurutise lõppedes võiks inimeste huvi täiend- ja ümberõppe vastu kahaneda, vastas Mart Vahesoo, et vajadus elukestva õppe järele ei kao tänapäeval kuhugi ja pidevalt arenev ümbrus seab ka töötajatele üha uusi ning kõrgemaid kutsealaseid nõudmisi. 

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus