Täiendkoolitus tuli Põltsamaa keevitajate juurde

Nüüdisaegne tootmistegevus eeldab, et erinevates ettevõtetes valmistatakse järjest parema kvaliteediga tooteid. Just sel eesmärgil on otsustanud kaks Põltsamaal metalliga tegelevat firmat korraldada oma töötajatele keevitajate kursused, mille viib läbi Viljandi ühendatud kutsekeskkooli kutseõpetaja.

Põltsamaal osalevad koolitusel aktsiaseltsi Kitzinger-Progress ja osaühingu Romec Metall töötajad. Kitzinger-Progressi juhataja Ulvi Punaparti sõnul vältab keevitajate kursus aasta ja toimub Viljandi ühendatud kutsekeskkooli organiseeritud kursuste raames.

Kitzinger-Progressis on otsitud võimalusi kursuste korraldamiseks ka koostöös Tartu kutsehariduskeskusega, kuid seal ei leitud suure töökoormuse tõttu selleks aega. Pöördutud on ka Järvamaa kutsehariduskeskusse, kuid sealgi öeldi, et neil ei ole täiendõppena midagi pakkuda.

Viljandi ühendatud kutsekeskkooli õpetaja tuleb Põltsamaale kursusi juhendama.

 

Koostöös kahe ettevõtte ja koolitajatega

Ulvi Punaparti sõnul tuleb mingi osa praktilisest õppetööst ka Viljandis läbi viia, aga tundide täpset ajakava neil veel paika ei ole pandud. Kitzinger-Progressist osaleb koolitusel 15 inimest. Osa nendest ei ole tegelikult keevitajad, kuid soovivad omandada lisaeriala. Kursus lõpeb tuleval aastal eksamiga ja selle edukalt läbinud saavad vastava tunnistuse.

Roostevaba metalli töötlemisega tegeleb Põltsamaal ka Romec Metall ja seetõttu korraldatakse keevitajate kursused nendega koostöös. Sellest ettevõttest osaleb kursustel viis meest. Kursused hakkavad toimuma kaks korda kuus ja õpingud koosnevad nii teoreetilisest kui praktilisest poolest. Praktikat üritatakse teha peamiselt Kitzinger-Progressis, kus on olemas nii korralikud keevitusseadmed ja ka vajalik materjal.

 

Kvaliteedil üha suurem tähtsus

Kitzinger-Progressi juhataja sõnul on keevitajate täiendõpet tarvis seetõttu, et tänapäeval on väga suur rõhk kvaliteedil. Pesumasinate juures, mida nende ettevõttes toodetakse, pööratakse üha suuremat tähelepanu kastipesumasina väljanägemisele ja soovitakse, et keevituskohad näha ei oleks.

Kitzinger-Progressis töötab praegu mitmeid iseõpppinud keevitajaid, kes pole saanud vastavat koolitust. Seetõttu on vajalik, et nemadki vastava kutseala õpetaja käe all oma oskusi täiendaksid. Ulvi Punaparti sõnul on oluline ka ökonoomsete töövõtete omandamine, sest keevitamise materjalid on väga kallid ja neid tuleb võimalikult efektiivselt kasutada.

Tootmiskompleksis on olemas ruum, kus teoreetilist õpet läbi saab viia, praktika toimub mõlemas Põltsamaal tegutsevas metallitöötlemisettevõttes.

Esimene õppepäev saab teoks 7. oktoobril, töötajad osalevad seal oma vabast ajast. Neile on kahtlemata väga oluline, et nad ei pea õppimiseks kuhugi kaugele sõitma ja kodust eemal viibima.

 

ERALDI KASTI

Oleme leidnud tee ettevõtjate juurde

Viljandi ühendatud kutsekeskkooli spetsialist Jaan Kabin ütles, et neile ei ole selline ettevõtmine esmakordne, sest nad on koolitanud keevitajaid ka mujal Jõgevamaal, näiteks Tabiveres ja Palamusel, aga ka Paides, Võrus, Rannus ja veel mitmetes ettevõtetes üle Eesti.

“Võib julgelt öelda, et me oleme leidnud tee ettevõtjate juurde. Meil on kujunenud juba tavapäraseks nähtuseks, et lisaks statsionaarsele õppele, koolitame me mitmeid õpperühmi ka väljaspool kooli. Keevitamise juures muutuvad ju pidevalt nii materjalid, keevitusagregaadid kui ka tehnoloogiad. Ettevõtjad ju selleks meie poolt pakutavaid kursusi soovivadki, et kõige uuega kursis olla.

Meie korraldame kursusi selliselt, et juhendajad jälgivad ka meeste igapäevast praktilist tööd, sest selles kujunevad tavaliselt aja jooksul välja teatud harjumused, mis vajavad muutmist ja kohendamist. Koostöös Kitzinger-Progressi ja Romec Metalliga toimuvad kursused püüame suures osas Põltsamaal läbi viia. Kutseeksamiks valmistumisel tuleb ilmselt osa praktikast meie juures Viljandis sooritada, sest kohapeal ei ole selleks piisavalt erinevaid keevitusaparaate.

Lisaks teooriaõppele, mida anname keevitajatele kahel korral kuus, pakume me ka individuaalset praktilist juhendamist.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus