Tähtis on koostöö

Võrumaa Diabeetikute Seltsi asutasid 1993. aasta juulis Jaan Talisaar ja teised aktiivsed diabeetikud. Viimastel aastael on seltsi liikmete arv kõikunud 70 ja 75 vahel.

Seltsi eesmärk on jagada teadmisi diabeedist kui haigusest ja kui elamise viisist nii seltsi liikmetele, nende peredele kui ka üldsusele. Selleks korraldame koolitusi ning teabepäevi, kus esinevad eriarstid, meditsiinitöötajad jt.

Väga tähtis on meie jaoks koostöö nii teiste Eestis tegutsevate kui ka Soome diabeediseltsidega. Eriti tihedalt suhtleme Jõgeva, Põlva ja Valga seltsiga ning Soome Hämeenlinna seltsiga.

Koos teiste organisatsioonidega oleme pidanud ühiseid vastlapäevi ja jõulupidusid, suviti toimuvad sõpruskohtumised, kus esiplaanil on sport ja taidlus. Nendel ühistel üritustel on alati olnud ka loengud ja vestlused oma eriala spetsialistidega, et täiendada oma teadmisi, mis on vajalikud diabeediga edukalt toime tulemiseks.  

Anne-Lii Smeiman,

Võrumaa Diabeetikute Seltsi esimees

blog comments powered by Disqus