Tähelepanelik nutiseadme ostja saab maandada riske

Lähtuvalt tarbijakaitseametisse tulnud küsimustest ja probleemidest seoses nutiseadmete ostmisega, soovitab amet tarbijail enne ostu sooritamist hoolikalt läbi mõelda, millistele nõudmistele peaks seade vastama ning millistel tingimustel seda osta tasuks.

Märkimisväärne osa tarbijate pöördumistest on ajendatud kiiruga tehtud valikutest ning hilisemast rahulolematusest, sest ost ei vasta ootustele või kaasnevad sellega ootamatud lisakulud või probleemid. Seda, kui rahule tarbija oma uue nutiseadmega jääb, mõjutavad paljud tegurid. Lisaks nutiseadme füüsilistele mõõtmetele ning tehnilistele näitajatele, on oluline pöörata tähelepanu ka teatud võimalikele lisakulutustele ning riskidele, mis nutiseadme ostmisega võivad kaasneda. Samuti tasub teada, et müüja peab tehniliselt keeruka seadmega kaasa andma kasutusjuhendi.

Oluline on teada, et kui seade on ostetud tavapoest, siis puudub tarbijal õigus see tagasi anda, kui toode talle lihtsalt ei meeldi. E-kauplustest ostes on tarbijal aga õigus lepingust 14 päeva jooksul ilma põhjust avaldamata lahti öelda. Küll aga peab tarbija arvestama asjaoluga, et kui ta on nutiseadet juba kasutanud ja leiab alles siis, et see ei vasta tema ootustele, võib tekkida probleem, et see pole enam uus ja selle väärtus on vähenenud, kuigi 14päevane tagastamisõiguse aeg ei ole veel läbi. Kõige sagedamini tuleb ette, et tarbija on lõhkunud seadme pakendi, eemaldanud selle kaitsekiled või on tekitanud korpusele ja ekraanile kriimustusi.

Ostu tagastamisel kaupluse esindusse oleks ostjal kindlasti mõistlik fikseerida koos müüjaga selle seisukord kirjalikult ning võimalusel seda ka pildistada. Postiga tagastamisel on hea fikseerida ostu seisukord fotode ja videote abil, kus võiks kindlasti olla nähtav ka jäädvustamise aeg. See võib aidata ära hoida võimalikke vaidlusi seadme väärtuse vähenemise teemal.

Tavaliselt tuleb valida ka kuutasulised sideteenuse paketid. Ei ole mõistlik valida sideteenuse paketti, mis sisaldab suurt internetimahtu videote ja filmide vaatamiseks, kui seda pole  tegelikult plaanis rakendada.  

Nutiseade on võrdlemisi kallis, seega oleks mõistlik kaitsta seda kriimustuste või põrutuste eest vastavate kaitsekilede või -kaantega. Nii võid ennetada ka võimalikke probleeme ja vaidlusi seadme müüjaga, kui garantiiajal pretensioone esineb. Harvad ei ole juhtumid, kus nutiseadme mehaaniliste vigastuste tõttu on lõppenud automaatselt selle garantiiaeg ning lisaks keeldub kaupleja ka seda parandamast, viidates kriimustustele ja põrutusjälgedele.

Nutiseadme ostmisel eelistage pigem ametlikku maaletoojat või usaldusväärset kauplejat. Kahtlasest kauplusest või veebipoest ostes, kus küll hind võib olla ahvatlevalt soodsam, võib juhtuda, et seade ei vasta Euroopa regiooni tunnustele ja ei pruugi seetõttu Eestis töötada.

CRISTEN HELENDI, tarbijakaitseameti järelevalve osakonna jurist

blog comments powered by Disqus