Tabiveres valmistutakse suureks koosolekuks

Tabivere vallavanema Tarmo Raudsepa sõnul ei ole vald  kellelegi ühinemisettepanekut teinud ja ühinemisettepanekut ei ole tehtud ka Tabiverele.

Küll aga on Tabivere vallavolikogu moodustanud komisjoni, mille eesmärk on võimalike variantide osas nõu pidada ja naaberomavalitsustega sel teemal suhelda. “Praeguseks on meie liitumiskomisjon kohtunud Tartu valla  ja Palamuse valla samasuguste  komisjonidega. 27. jaanuariks on Tabivere, Palamuse ja Saare vald kutsunud Palamusele kokku koosoleku, kuhu on oodatud veel 10 valla juhid Tartust Lohusuuni. Eesmärk on saada teada, missugused plaanid sellele alale  jäävatel omavalitsustel on, ja arutleda, missugused võiksid olla võimalikud variandid,” rääkis Raudsepp, lisades, et kindlasti pole mõttes kõigi nende omavalitsuste ühinemine.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus