Tabiveres valmistutakse kütteperioodiks

1996. aastal käivitati tollase vallavalitsuse soovitusel projekt, mis nägi ette paigaldada asula korterelamute, samuti lasteaia ja teiste asutuste soojaga varustamiseks kõigisse hooneisse gaasiga köetavad lokaalkatlamajad.

Asjatundjate sõnul pidanuksid sellised küttekolded remondita vastu pidama vähemalt kümme aastat ja liisinguleping katelde väljaostmiseks tehti soojatarbijatega kahe aasta peale.

Paraku ilmnesid esimesed probleemid uute soojaandjatega juba paari aasta pärast. Kuigi katlad olid uued, jäi majadesisesed torud välja vahetamata ja mida vanem oli uue katla saanud maja, seda rutem tekkisid loomulikult ka hädad.

Katlad tarnis ja paigaldas AS Vesiterm, kelle kahe brigaadi töö kvaliteet oli paraku erinev.

Kortermajade elanikud, kes oma maja küttekatlaga tegelesid, on seisukohal, et ilmselt oleks pidanud soojatarbijatele kohe alguses uute küttesüsteemide kohta rohkem infot andma. Tingimata oleks olnud vajalik paigaldada koos uute kateldega ka veepehmendusseadmed; hilines katelde läbipesu õige tehnoloogia järgi jne. Katelde omanikud jäeti n-ö omapead, ka üksteise kogemustest polnud eriti palju võimalik õppida, sest erineva projektiga majadel on ka küttetorustik erinevalt paigaldatud.

Tagajärjeks on see, et keskmiselt kaheksa aastat töös olnud gaasikatlad on mitmes majas lootusetult amortiseerunud ? roostes ja katlakivi täis.

Soojamajanduse OÜ juhataja Rannar Raantse sõnul liituvad sellest sügisest keskkatlamajaga elumajad Tuuliku 13 ja Tuuliku 5,  samuti hoone, mille katuse alla mahuvad lasteaed, hooldekodu, vallavalitsus, raamatukogu ja perearstikeskus. Suure katlamaja kaudu  hakkab sooja saama ka Tabivere tuulik, kus alustab peatselt tegutsemist noortekeskus. Välja vahetati kõnealuste majadeni viivad soojatorud. Sooja hind ühise katlamajaga liitujatel tuleb   sellel talvel orienteeruvalt 384 krooni MWh eest.  Sellele summale lisandub käibemaks. Raantse sõnul on võimalik vajadusel edaspidi kogu asula taas keskkatlamaja süsteemi lülitada.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus