Tabiveres vahetus vallavanem ja tuleb ka uus volikogu esimees

Neljapäeval peetud istungil umbusaldas Tabivere vallavolikogu enamus nii vallavanem Aare Aunapit  kui ka volikogu esimeest Kalev Kursi. Uueks vallavanemaks valiti senine volikogu revisjonikomisjoni esimees Raul Rääsk.

Istungi algul tegi volikogu esimees Kalev Kurs ettepaneku asendada päevakorras olnud vallavanem Aare Aunapi umbusaldamine tema ametist vabastamisega tervislikel põhjustel, sest omavalitsusjuht oli esitanud sellekohase avalduse Arthur Vaherile telefoni teel.

Aunap on praegu haiguslehel ja istungil ei osalenud. Volikogu liikmete enamus oli sellise lahenduse vastu.

Volikogu aseesimees Arthur Vaher märkis, et Aunapile on omal soovil ametist lahkumiseks ettepanek tehtud, kuid ta pole sellega nõustunud.   

Segadus Emajõe Veevärgi aktsiatega

Umbusaldamise läbiviimise toetamiseks võttis sõna ka volikogu liige Eero Jakobson.

Arthur Vaher avaldas   Vooremaale   arvamust, et valla areng on mitmes mõttes pidurdunud.  Peamiseks vallavanema  umbusaldamise põhjuseks nimetas ta aga  22 omavalitsuse poolt loodud ASiga  Emajõe Veevärk seonduvat.  Algul pidi Emajõe Veevärk hakkama veevärgi- ja kanalisatsiooniprojektide eestvedajaks. Teenuse pakkujad oli aga kavas selgitada avalikul konkursil, soodsamat hinnapakkumist arvestades. Seaduste muutmisega läksid asjad nii, et Emajõe Veevärk hakkas  kõigis omavalitsustes ise opereerima ja kirjutas hinna ette.

Mõni aeg tagasi oli Tabivere vallal kasutamata ligi 900 000 krooni Emajõe Veevärgi projektirahasid Emajõe Veevärgi arvelt. Volikogu liikmed eeldasid, et need rahad on alles ja nende eest tehakse vallas veel töid.  Nimelt on palju töid  tegemata ja leidub ka vaegtöid.

Märtsis toimunud volikogu istungil selgus, et kõnealuse raha eest on hoopis emiteeritud AS Emajõe Veevärk aktsiaid.  Nii et seda raha vallal reaalselt pole. Aare Aunap oli valla volitatud isik Emajõe Veevärgis. Ta polnud  900 000 krooni aktsiateks emiteerimisest teadlik, sest ei viibinud koosolekul, kus vastav otsus vastu võeti, mistõttu sai asjast teada alles siis, kui teisedki volikogu liikmed. 

Volikogu esimehe panus

Kalev Kursile, kes alates 2007 aastast oli ametis Tabivere abivallavanemana ja 2009 valiti volikogu esimeheks, heideti umbusaldamisel ette nõrka rolli volikogu juhtimisel. Kõlasid arvamused, et volikogu esimees peaks olema paljudes asjades eestvedaja ja algataja, mida Kurs aga olnud pole. Kurs lausus, et vallas on teoks saanud mitmeid kohalikku elu edendavaid projekte: külakeskused, nüüdisajastatud Maarja-Magdaleena raamatukogu, uuendatud staadion. Alustatud on Saadjärve äärse rannaala korrastamisega.  Tekkis diskussioon, milles arutati Kursi panust nendes ettevõtmistes.

Aare Aunapi ja Kalev Kursi tegevuse kohta omavalitsusjuhtidena tõid positiivseid näiteid

volikogu liikmed Enn Pärtelpoeg, Vahur Poolak  ja Allar Aardevälja.

Enn Pärtelpoeg ütles, et  vallavanema ja volikogu esimehe umbusaldamine tähendab sama, kui koolist lastakse korraga lahti nii õppealajuhataja kui ka direktor.     

Aare Aunap märkis oma kommentaaris, et volikogus lõid välja pikka aega vaos olnud vastuolud ja nii idee umbusaldamiseks tekkis.

“Mine tea, ehk tuleb vallavanema vahetus mõnes mõttes kasukski, juhtub ime ja vald hakkab kiiremini arenema,” ütles eksvallavanem, kes kavatseb edaspidi valla probleemidega  tegelda vallavolikogu koosseisus ja sel viisil oma valijate huve kaitsta. 

Kalev Kurs ütles pärast umbusaldamise õnnestumist, et kavatseb edaspidi osaleda vallavolikogu töös, sest ta on selleks valijatelt piisavalt palju hääli saanud.

Kurs prognoosis, et järgmisel vallavolikogu istungil valitakse uueks volikogu esimeheks Arthur Vaher.

Nii Aare Aunapi kui Kalev Kursi umbusaldamise olid algatanud volikogu liikmed Eero  Jakobson, Raul Rääsk, Andrus Nõmmisto, Rannar  Raantse, Toomas Rosenberg, Veikko Soikonen, ArthurVaher, Mairi Peiponen ja Aune Sepp. Nad kuuluvad erinevatesse erakondadesse, mis on üleriigilises mastaabis nii koalitsioonis kui opositsioonis, või on parteitud. “Minu meelest ei mängi Tabivere volikogus erakonnapoliitika olulist rolli. Ennekõike on otsused ja teod volikogu liikmete ja nende valijate seisukohapõhised,” ütles Arthur Vaher.

Osad volikogu liikmed hääletasid aga umbusaldamistel erinevalt. Nii jäi  lasteaia juhataja Aune Sepp Aare Aunapi umbusaldamisel erapooletuks, Kalev Kursi umbusaldamist aga toetas. “Erinevus on isiksustes. Aare Aunap on siin vallas palju  tublit tööd teinud, kuigi  viimasel ajal tekkisid tal probleemid, ” nentis Sepp. 

Uueks vallavanemaks Raul Rääsk

Kolmandaks päevakorrapunktiks oli uue vallavanema valimine. Volikogu istungit juhtima asunud Arthur Vaher  esitas vallavanemakandidaadiks volikogu revisjonikomisjoni esimehe Raul Rääski ja nimetas ühe positiivse küljena tema pikaajalist tööd Jõgeva vallavalitsuses.  Kalev Kursi ettepanek uue vallavanema ametisse saamiseks ja mitmete kandidaatide leidmiseks konkurss kuulutada ei leidnud volikogu enamuse heakskiitu.

Väideti, et  Tabivere vallas pole senini vallavanemaid konkursi korras valitud.

Raul Rääsk valiti salajasel hääletamisel kaheksa poolthäälega. Neli volikogu liiget andsid vastuhääle, üks sedel oli kehtetu.

Omavalitsusjuhiks saanud Rääsk peab vallavalitsuse juhtimises kõige olulisemateks  ülesanneteks üldplaneeringu  koostamist ja vastuvõtmist, koolimajade ja mitmete teiste valla hoonete renoveerimist ja tuleohutuse nõuetega vastavusse viimist, samuti valla teede, sealhulgas avalikus kasutamises olevate erateede hooldust ja remonti.

Raul Rääsk  (53) on lõpetanud 1982. aastal  Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajanduse mehhaniseerimise alal, töötanud  Saadjärve kolhoosis automehaanikuna ja vaneminsenerina, Jõgeva Trükikoja direktorina ning olnud  firma Trükk ja Teenused omanik ja juhataja. Viimased üheksa aastat oli ta Jõgeva vallavalitsuse majahaldur, kuid koondati seoses plaaniga vallavalitsuse hoone uuele omanikule müüa.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus