Tabiveres remonditakse haridusasutusi ja rajatakse uusi veevärgitorustikke

 

Tabivere vallavolikogu istungil kinnitatud tänavusse eelarvesse on planeeritud  tulusid ja kulusid kaks miljonit eurot. Sellele summale lisanduvad veel rahad, mida on kavas saada projektipõhiselt või laenuga. Märkimisväärne osa käesoleva aasta eelarvest kasutatakse valla haridusasutuste remondiks. Tabivere aleviku  elamutesse, mis asuva teisel pool raudteed, paigaldatakse veevärk ja kanalisatsioon. 

Vallavanem Aare Aunap rääkis, et kui eelmise aasta eelarves peeti eriti oluliseks Tabivere aleviku teede ja tänavate remonti,  siis tänavu on prioriteediks remonditööd haridusasutustes. “Ennekõike tuleb teha remonti, lähtudes päästeameti ja tervisekaitsetalituse ettekirjutustest. Tabivere lasteaias tuleb lõpuni ehitada signalisatsioon, gümnaasiumis  paigaldada tuletõkkeuksi. Loodetavasti saab nende tööde teostamiseks suunata ka summad, mis võivad tulla tulumaksu kavandatust suuremast laekumisest.” Vallavanema sõnul kaasajastatakse   ka Tabivere lasteaia saal ja tualettruumid, lasteaia Maarja rühma hoone ümbritsetakse aga uue aiaga.

“Tänavu on plaanis üle vaadata ka kohalikust eelarvest palka saavate töötajate tasud, sest palgad on juba aastaid ühel ja samal tasemel püsinud,” ütles omavalitsusjuht.

Tänavu on plaanis alustada  veevarustuse laiendamist   Tabivere alevikus  vallamaja poolt vaadates teisel pool raudteed asuval Nurme tänaval, kus seni on saadud vett kaevudest.

“Varasemast laialatuslikust veevärgi- ja kanalisatsiooniprojektist jäi see piirkond välja, nüüd on  plaanis ka sinna trass välja ehitada.  Tööd algavad kevadel.

Töid rahastab vald ja vajalikke summasid plaanitseme saada ka projektidest.”   

Ühe projektipõhise ettevõtmisena nimetas Aunap ka Tabivere alevikus asuva Saadjärve rannaala jätkuvat korrastamist. “Projektirahadega plaanime teha sanitaarremonti  Maarja põhikooli õpilaskodus ja Tabivere gümnaasiumis paiknevates sportlaste majutusruumides,” lisas ta.          

Riigipoolsed toetused  Tabivere vallale on aga vähenenud ka tänavu.  “Eelmise aastaga võrreldes on kõik eraldised miinusmärgiga. Ainuke toetus, mis suurenes,  on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist  laekuv teehooldustoetus, mida käesoleval aastal saime ligi 16 000 eurot mullusest rohkem,” lausus Tabivere vallavanem.  

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus