Tabiveres arutatakse puhkepiirkonna arendamist

Avalik arutelu korraldatakse selleks, et Saadjärve puhkepiirkonna väljaarendamise kava, mida Tabivere vallavalitsus koostöös Tartu vallavalitsuse ja OÜga Tartu ERKAS koostama hakkab, ei satuks vastuollu vallarahva huvidega. Kõnealune kava on edaspidi nii omavalitsusele kui ka kohalikele maaomanikele ja ettevõtjatele aluseks Saadjärve piirkonna puhkemajandusliku infrastruktuuri väljakujundamisel, investeeringute taotlemisel ja turismiettevõtluse arendamisel.

Arutelul tahetakse saada vastust küsimustele, kas kohalikud inimesed üldse toetavad Saadjärve ümbruse atraktiivseks puhkepiirkonnaks muutmise ideed, milliseid turismitooteid ja -teenuseid võiks seal arendada, milline võiks olla elamuehituse ulatus ja tihedus piirkonnas jne. OÜ Tartu ERKAS on koostöös kahe vallaga välja töötanud ka kõnealuseid teemasid käsitleva küsimustiku, mis on järveäärsete kinnistute omanikele posti teel koju saadetud ning mida jagatakse kõigile huvilistele avalikes asutustes, nagu vallavalitsus, raamatukogu, vabaajakeskus jne. Ankeeti saab täita ka homsel koosolekul.

Korraldajad loodavad avalikkuse elavat huvi arutelu vastu.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus