Tabiverele sundliitmine sobiks, Pala ei taha sellest kuuldagi

Kui Tabivere vald on valitsuse neljapäevase ettepanekuga sundliita vald Tartu, Laeva ja Piirissaare vallaga rahul, siis Pala vald, keda ootab ees võimalik sundühinemine Peipsiääre, Alatskivi ja Vara valla ning Kallaste linnaga, ei taha sellest kuuldagi.


Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp ütles valitsuse väljapakutut kommenteerides, et midagi ootamatut ega üllatavat selles polnud.

“See oli ju enam-vähem teada, et meid Tartu suunas liidetakse ja nii see ka läks,” ütles Tarmo Raudsepp.

Tabiverel ei õnnestunud vabatahtlik liitumine

Tema sõnul oli Tabivere vald vististi ainus omavalitsus, kes küll põhimõtteliselt soovis liituda, ent kellel vabatahtlikult liituda ei õnnestunud. Teiste Jõgevamaa omavalitsustega ei soovinud Tabivere ise liituda, Tartu vald lükkas aga nende “kosjad” tagasi. Nii jäädigi ootama sundliitmist ja lootma, et liidetakse õiges, st Tartu suunas. Seda suunda pidasid vallajuhid prioriteetseks rahvaküsitlusele tuginedes.

Ehkki valitsuse ettepanek on tehtud, pole Tabivere vallal oma võimalike ühinemispartneritega (lisaks Tartu vallale Laeva ja Piirissaare vald) veel kontakte olnud.

“Ega me vallavalitsuste tasemel saagi veel mingeid ametlikke asju ajama hakata, kui vallavolikogud pole ühinemist heaks kiitnud,” sõnas Tarmo Raudsepp. “Lähiajal tuleks omavahel siiski suhtlema hakata. See, et meil on vaja uustulnukatena siseneda juba käimas olevasse liitumisprotsessi, teeb asja keerulisemaks nii meile kui ka meie partneritele. Teistel ühinejatel on juba paljud teemad kokku lepitud, nüüd tuleb neid uuesti üle rääkima hakata. Aga loodetavasti pole selles ka midagi hullu.”

Tarmo Raudsepp tõdes, et hetkel on ta vallavanemana valitsuse ettepanekuga rahul. Samas saab tegelikult alles aastate pärast öelda, kas see oli ikka hea, et Tabivere vald Tartu suunal liideti, samuti seda, kas kogu see haldusreform tasus üldse tegemist või mitte.

“Aga päevapealt ei muutu ju midagi: inimesed elavad edasi seal, kus nad elavad, ja tööle on neil ka edaspidi niisama palju maad minna, kui oli. Ainult postiaadressid muutuvad tulevikus natuke,” sõnas Tarmo Raudsepp.

Pala vallavolikogu hakkab olukorda arutama

Pala vallavanem Jozsef Weinrauchi sõnul on positiivne, et valitsus tegi teatavaks seisukoha vähem kui 5000 elanikuga omavalitsuste ühendamiseks. “Otsuse ettepaneku kohta, ühendada Pala vald Jõgevamaalt, Alatskivi vald, Vara vald ja Peipsiääre vald ning Kallaste linn Tartumaalt Peipsiääre vallaks, peab vastavalt seadusele tegema Pala vallavolikogu. Mul on oma arvamus, kuid täidesaatva võimu esindajana ei hakka ma volikogu mõjutama,” ütles Weinrauch.

Pala vallavolikogu esimees Ene Toom ütles, et volikogu istung toimub enne Eesti iseseisvuspäeva. “Me arutame siis kindlasti ka valitsuse ettepanekut Peipsiääre valla loomiseks. Mida otsustakse, ei oska öelda, oluline on, et iga volikogu liige avaldaks oma arvamust. Kindlasti ei alusta me naaberomavalitsustega läbirääkimisi enne volikogu istungit. Ise näen probleemi ennekõike selles, et Pala vald on toime tulnud ökonoomse majandamisega, liitumiseks pakutavates omavalitsustes on aga probleeme,” tõdes Toom.

“Haldusreformi teema on sedavõrd aktuaalne, et võib arutlusele tulla ka erinevatel rahvakogunemistel, näiteks ka 16. veebruari hommikul Pala raamatukogus toimuval kirjanduslikul kohvitunnil. Vestleme rehepappidest ja eestlaste maagilistest uskumustest eile ja täna. Vanarahva tarkusest on ju eesti rahvas alati häid ideid saanud,” märkis Anna Haava nimelise Pala kooli direktor ja Pala vallavolikogu liige Malle Weinrauch. 

Maavanema hinnangul sundliitmine Palale midagi ei anna

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ei nõustunud haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni otsusega taotleda valitsuselt haldusreformi ühinemisprotsessist kõrvale jäänud Pala valla sundliitmist Tartumaal loodava omavalitsusega, millesse hakkavad kuuluma senised Alatskivi, Peipsiääre ja Vara vald ning kuhu kavatsetakse sundliita ka Kallaste linn.

“Olen sellele plaanile vastu. Tean, et Tartumaa Peipsiäärsete omavalitsuste koostöös on palju teemasid veel kokku leppimata ja ületada pole suudetud ka vastuolusid. Pingete jätkumist võib prognoosida ka pärast ühinemist. Sellisesse omavalitsusse kuulumine võib kergesti Pala kandile taandarengu tuua,” on maavanem varem Vooremaale öelnud.

Ka eile jäi Viktor Svjatõšev varem väljaöeldu juurde ning lisas, et ühineda on mõtet omavalitsustel, kellel on ühisosa. “Tõukuvate huvidega omavalitsuste sundliitmine head tulemust ei anna. Kui koostööd ei suudeta teha, on olukord väga halb,” märkis maavanem.

Pala vallavanema Jozsef Weinrauchi sõnul on positiivne Viktor Svjatõševi hooliv suhtumine Jõgevamaa koosseisu kuuluvasse piirkonda.

“Mis puudutab liitumist, ei näe ma hea tulevikuväljavaatega võimalusi Pala valla liitumiseks nii Jõgevamaa kui ka Tartumaa omavalitsustega. Sellistes olukordades praeguseks haldussuutlik Pala vald ääremaastub. Ei pruugi nii minna, kuid kergesti võib juhtuda, et tänastest väikestest omavalitusest ei pruugita tulevastesse volikogudesse valida ühtegi saadikut,” on Weinrauch tunnistanud.

RIINA MÄGI

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus