Tabivere vallavolikogu juhib Arthur Vaher

Reedest on Tabivere vallavolikogu esimeheks Arthur Vaher, kes seni oli volikogu aseesimees.

Tabivere vallas vabanes volikogu esimehe ametikoht  3. mail, kui umbusaldati tollast vallavanemat Aare Aunapit  ning volikogu esimeest Kalev Kursi.  Möödunudreedesel istungil  esitas volikogusse kuuluv  Rannar Raantse esimehekandidaadiks Arthur Vaheri, keda toetas hääletusel kaheteistkümnest volikogu liikmest kaheksa. Teisi kandidaate volikogu esimehe kohale välja ei pakutud.

Vaher on sündinud 1985. aastal. Ta töötab Tabiveres asuva keemiatooteid valmistava Mayeri Industries tehase juhina.

Arthur Vaher märkis, et peab oluliseks  volikogu ja vallavalitsuse töö kodanikukesksemaks, efektiivsemaks ning läbipaistvamaks muutmist. “Selle saavutamiseks on eelkõige vajalik valla elanike ja omavalitsusorganite vahelise infovahetuse tugevdamine  ning keskendumine laiema avalikkuse, mitte kitsaste huvigruppide heaolu tagamisele. Väga tähtis on volikogu ja vallavalitsuse rollide senisest selgem määratlemine,” ütles ta.

Tabivere valla arengus peab Vaher eriti oluliseks  koolimajade, lasteaiahoonete ja vanadekodu renoveerimist ja töökohtade arvu kasvu, mille eelduseks on ettevõtluse edenemine.

“Kahjuks ei ole eelpool nimetatut võimalik teostada ühe või kahe aastaga. Saame aga siiski täna vajalike ettevalmistuste ja planeerimisega alustada.  Järgmised kohalike omavalitsuste valimised toimuvad aasta ja mõne kuu pärast. Olen kindel, et uus volikogu koalitsioon suudab selle kesise aja jooksul palju ära teha, olla jätkuvalt usaldusväärne oma valijate jaoks ning pälvida ka paljude teiste vallakodanike heakskiidu. Hiljuti ellu viidud muudatused seoses vallavanema ja volikogu esimehe vahetusega on tehtud ootuses, et saame täna alustatuga jätkata ka pärast 2013. aasta valimisi,” ütles ta.  

Vaheri sõnul muudetakse suure  tõenäosusega nii komisjonide arvu kui ka struktuuri “Eesmärk on muuta komisjonide  töö tulemuslikumaks. Vastavasisuline arutelu on algatatud, otsused võetakse vastu lähikuudel,” lisas ta.

Tabivere vallavolikogu määras 3. mail vallavanemaks valitud Raul Rääskile töötasuks 1278 eurot kuus ja volikogu esimehele Arthur Vaherile hüvitiseks 192 eurot kuus. Sama tasu maksti ka eelmistele omavalitsusjuhtidele Aare Aunpile ja Kalev Kursile.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus