Tabivere vallavolikogu esimeheks valiti Sirje Simmo

Teisipäevasel istungil jäid Tabivere vallavolikogu liikmed kindlaks eelnevalt sõlmitud kokkuleppele ja valisid ühehäälselt volikogu esimeheks Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva ettevõtja Sirje Simmo, kes oli sellele kohale ainus kandidaat.

Pärast hääletustulemuste selgumist tänas Sirje Simmo usalduse eest ja kinnitas, et hakkab täitma volikogu esimehe ülesandeid seadustest, valla põhimäärusest ja paikkonna valuküsimustest ning huvidest lähtudes. 

Toetatakse senise vallavanema jätkamist

“Kõigepealt on tarvis valida vallavanem ja moodustada komisjonid. Üks probleeme, millega vallavolikogu peaks lähitulevikus tegelema hakkama, on omavalitsuse haldusalas olevate hoonete ruumide kasutamise ülevaatamine. Näiteks on Tabivere gümnaasiumis seoses õpilaste arvu vähenemisega vaba pinda tekkinud, lasteaias oleks aga juba põhjust mõelda ruumide suurendamisele,” lausus ta.

“Vallavolikogu liikmete vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt  usaldatakse vallavolikogu juhtimine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajatele. Sirje Simmo on selle erakonna eestvedaja Tabivere vallas ja öelnud julgesti ja selgelt välja oma seisukohti piirkonna hetkeolukorra ja arenguvõimaluste kohta. Vallavanema kandidaadina oleme otsustanud toetada senist omavalitsusjuhti Kalmer Laini,” ütles volikogusse kuuluv reformierakondlane Rannar Raantse, kes tegigi ettepaneku Sirje Simmo volikogu esimeheks valida.

“Kompromissini jõudmine omavalitsusjuhtide kohtade jaotamise üle võttis aega ka põhjusel, et soovisime teada, kuidas Kalmer Lain hakkab jagama oma tööd ja prioriteete Jõgeva linnavolikogu esimehe ja Tabivere vallavanema ametis, kui ta selleks taas valitakse. Nüüd on meil sellele küsimusele vastused teada ja arusaadavad,” lausus Sirje Simmo. 

Volikogu aseesimeheks Vahur Poolak

“Soolise võrdõiguslikkuse volinik peaks Tabivere vallaga kindlasti rahule jääma,” märkis Tabivere vallavolikogu liige Rannar Raantse.

Eesti Maaülikooli lõpetanud Sirje Simmol on kõrgem haridus raamatupidamise ja rahanduse alal, ta on juhatuse liige Tabivere vallas tegutsevas osaühingus Goodwill Masters, mis tegeleb Euroopa Liidu toetuste taotlemise alaste nõustamisteenuste pakkumisega ja maastikuhooldusega. Simmol on kogemusi projektide koostamisel. Tabivere vallavolikogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud Vahur Poolak, kes on kohaliku  ettevõtte OÜ Lingalaid juhatuse liige.

Üleeilsel Tabivere vallavolikogu istungil peeti ka vajalikuks tänada kodanikualgatuse ja initsiatiivikuse eest piirkonna kolmanda sektori ühendusi ja vallaelanikke, kes koostasid avaliku pöördumise, kus tundsid muret vallavolikogu juhtide valimise pikalevenimise üle.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus