Tabivere vallavolikogu ei suutnud taas vallale juhte valida

Möödunud nädala teisipäeval alanud ja reedel jätkunud istungil ei õnnestunud Tabivere vallavolikogul taas esimeest valida. Järgmine istung toimub 10. detsembril ning selleks ajaks kavatsevad volikogu liikmed läbirääkimiste tulemusena kompromissini jõuda.

Möödunud reedel aset leidnud salajasel hääletusel anti volikogu esimehe valimise teises voorus Veikko Soikonenile kuus ja Eero Jakobsonile neli häält. “Volikogu esimehe valimise õnnestumise eelduseks on erinevate küsimuste ja ka vallajuhtide kohtade jaotuse osas kokkuleppele jõudmine. Viimases osas oli aga kohe selge, et läbirääkimised osutuvad väga raskeks. Kui kohe pärast valimisi toimunuksid erinevate osapoolte tulemuslikud läbirääkimised, olnuks eeldused volikogu esimehe valimisteks juba esimesel istungil,” ütles volikogu liige ja eelmine volikogu esimees Arthur Vaher.

Tunneli lõpust paistab valgus?

Vaheri sõnul on nüüdseks aga läbirääkimised peetud ja vastavasisuline dokument 29. novembri kuupäevaga enamuse volikogu liikmete poolt allkirjastatud. “Sellele tuginedes saavad tulevased juhid suure tõenäosusega valitud suure häälteenamuse ja probleemideta. Kõik osapooled tegid suuri järeleandmisi, et kompromissini jõuda.”

Isamaa ja Res Publica Liidu esindajatest on Arthur Vaher teinud volikogus koostööd Keskerakonda kuuluvate Eero Jakobsoni ja Raul Rääski ning reformierakondlase Rannar Raantsega, IRL saadikud Veikko Soikonen ja Andrus Nõmmisto aga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas volikogusse valitutega. “See on hea näide sellest, et meil ei tehta poliitikat ja otsuseid mitte partei, vaid valla huvidest lähtudes,” ütles Vaher.

Küsimus vallavanemas

Tabivere vallavolikogus kõige rohkem mandaate (viis) omavate sotsiaaldemokraatide eestvedaja Sirje Simmo ütles, et ta ei osanud aimata tekkivaid takistusi volikogu esimehe valimisel.

“Teeme omalt poolt mõned muudatused ja loodame, et 10. detsembril saavad valitud nii volikogu esimees kui ka aseesimees. Vastasseisud on ennekõike olnud vallavanema võimalikus isikus. Seega ei ole tegemist erinevate arusaamade või isiklike suhetega. Erinevad osapooled on lihtsalt veendumusel, et just nende välja pakutud isik suudab nelja aastaga kaasa tuua positiivseid arenguid vallas.”

Teadaolevalt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud ja neid toetavad IRL esindajad pakkunud vallavanemaks Tarmo Raudeppa. Rannar Raantse, Arhtur Vaher, Eero Jakobson ning Raul Rääsk peavad aga mõttekaks senise vallavanema Kalmer Laini jätkamist. Kalmer Lain kinnitas, et on nõus kandideerima,  kui tal on enamuse vallavolikogu liikmete toetus.

Arvestada võiks häälte arvugi

Valimisliidu Tabivere valla Uus Kurss saadik Riina Jääger märkis, et Tabivere vallavolikogu esimehe valimist on raskendanud nii põhimõtetest kui ka konkreetsetest isikutest tingitud vastuolud. “Osapooltel on erinevad arusaamad sellest,  kes peaksid valda juhtima ja kuidas seda teha. Ka meie valimisliidule on pakutud koostööd, mis pole aga erimeelsuste tõttu võimalik olnud. Sellisest olukorrast tingituna takerdus ka meie kompromissettepanek.

Valimisliidu Tabivere valla Uus Kurss arvates oleks parim variant, kui vallajuhtide ametikohad jagatakse valijatelt saadud häältest ning isikute senistest kogemustest ja pädevusest lähtudes,” lausus Jääger.

JAAN LUKAS

 

 

 

 

blog comments powered by Disqus