Tabivere vallavolikogu ei suuda vallale juhte valida

 

 

Teisipäevane Tabivere vallavolikogu istung kestis taas neli tundi, mis on õigusaktiga lubatud ajapiir, kui vallavolikogu ei otsusta ühehäälselt teisiti, kuid vallavolikogu esimeest ei õnnestunud ka seekord valida. Järgmine istung toimub reedel, 29. novembril ja enne seda saavad volikogus esindatud erinevad osapooled paikkonna arengu ja kompromissivõimaluste arutamiseks kokku.

Tabivere vallavolikogu istungi algul arutati, kui palju aega võiksid volikogu esimeheks kandideerijad saada enda tutvustamiseks. Tehti mitmeid ettepanekuid. Sotsiaaldemokraat Sirje Simmo märkis, et kandideerijatel, kes selles rollis juba eelmisel istungil olnud, poleks vaja ennast üldse tutvustada. Reformierakondlane Rannar Raantse aga leidis, et tutvustusaeg võiks olla piiramatu. Kõige rohkem toetajaid leidis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud Tarmo Raudsepa ettepanek anda endast ja oma kavatsustest rääkimiseks aega viis minutit. Sirje Simmo esitas  eelmisel istungil volikogu esimehe kandidaadiks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikutega koostööd tegeva Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja Veikko Soikoneni. Tookord jäi puudu aga vajalikust häälte arvust, mis võimaldanuks tal selles ametis vastavalt seadusele tegutsema hakata.

 

Küsida võiks endaltki

Rannar Raantse esitas aga kandidaatideks enamiku vallavolikogu liikmetest ja ka iseenda. Valmiskomisjoni esimees ja vallasekretär Endla Suvi lausus, et enda volikogu esimehe kandidaadiks esitamine seadusega vastuolus pole ja enda poolt võib salajasel hääletamisel ka hääletada. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed ja nendega koostööd tegev IRL saadik Andrus Nõmmisto ning August Retsä valimisliidust Tabivere Valla Uus Kurss loobusid aga Raantse ettepanekul volikogu esimeheks kandideerimast.

Volikogu esimeheks kandideeris ka keskerakondlane Eero Jakobson, kes osales istungil VOLIS-e kaudu.

Istungil tekkis küsimus, kas volikogu esimeheks kandideerija saab ka endale küsimusi esitada. Endla Suvi märkis, et seadusega pole see keelatud, kuid soovitas sellist varianti mitte siiski praktiseerida. Nelja tunni möödudes ehk kell 20.00 sai otsa volikogu istungi pidamiseks ette nähtud aeg. Endla Suvi ettepanekul otsustati istungit jätkata 29. novembril. “Hilisemat aega pole võimalik selleks valida, sest siirdun puhkusele, mis on mul kavandatud juba veebruaris,” ütles vallasekretär.

 

Valmisutakse ümarlauaks

Isamaa ja Res Publica Liidu saadik ja vallavolikogu eelmise koosseisu esimees Arthur Vaher tõdes, et tema, reformierakondlase Rannar Raantse ja keskerakondlaste Raul Rääski ning Eero Jakobsoni taktika vallavolikogu esimehe valimisel ja sellest tulenev vastastikune koostöö võib kõrvaltvaatajale tunduda koomilisena.

“Tekkinud olukorra põhjuseks on aga asjaolu, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja nendega koostööd tegevad IRL saadikud pole ülejäänud volikogu liikmetele piisavalt tutvustanud oma seisukohti paikkonna elu korraldamisel ja arendamisel. Me ei pea õigeks, et omavalitsuses kuuluvad kõik olulised juhtivad ametikohad ühele osapoolele, kes pakub volikogu esimeheks Veikko Soikoneni, vallavanemaks Tarmo Raudseppa ja abivallavanemaks Sirje Simmot. Leiame näiteks, et Tarmo Raudsepal puuduvad praegu veel vajalikud kogemused omavalitsustööks. Meie arvates võiks jätkata praegune vallavanem Kalmer Lain või tuleks korraldada sellele ametikohale konkurss.”

Enne reedest volikogu istungit on aga kavandatud ümarlaud, kus saavad osaleda kõik vallavolikogu liikmed. Sirje Simmo märkis, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindajad ja nende koostööpartnerid valmistuvad samuti ümarlauaks.

“Võimalused kompromissi saavutada selguvad kohtumisel. Meie arusaamade järgi on kõige olulisemad põhimõtted valla arendamiseks, mitte konkreetsete isikute saamine ühte või teise ametisse. Seetõttu peaksid olema eeldused kokkuleppele jõuda,” lausus ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus