Tabivere vallavavolikogu umbusaldas vallavanemat

Teisipäevasel  erakorralisel istungil umbusaldas Tabivere kolmeteistkümneliikmeline vallavolikogu kümne poolt- ja kahe vastuhäälega vallavanem Riina Jäägerit, kellega rahulolematuseks toodi erinevaid põhjusi. Endine omavalitsusjuht peab etteheiteid alusetuiks. Uue vallavanema leidmiseks kuulutab volikogu välja konkursi. Neli saadikut üritas samal istungil umbusaldada ka vallavolikogu esimeest Arthur Vaherit, kes aga hääletuse tulemusena ametisse jäi.

Eelmisel nädalal peetud istungil esitasid Tabivere vallavanema Riina Jäägeri vastu umbusaldusavalduse vallavolikogu liikmed  Arthur Vaher, Rannar Raantse, Raul Rääsk, Eero Jakobson, Aune Sepp, Andrus Nõmmisto, Veikko Soikonen ja Toomas Rosenberg. Eelnevalt tehtud ettepanekuga lahkuda ametist omal soovil Jääger ei nõustunud. Vallavolikogu esimees Arthur Vaher märkis, et vallavanema umbusaldamiseks oli mitmeid põhjusi, mille avalikku väljaütlemist ei pidanud koalitsioon liigsete pingete ärahoidmiseks mõistlikuks. “Volikogu enamuse koostöö Riina Jäägeriga hakkas keeruliseks muutuma järk-järgult. Otsus umbusaldamiseks ei tulnud aga kergelt, selle tegime siis, kui veendusime, et praegune olukord ei saa enam jätkuda,” nentis volikogu esimees.  

Palavaks teemaks ametnike lahkumine

Küsimusi, mida volikogu liikmetel oli võimalik esitada Riina Jäägerile volikogu meiliaadressil, polnud istungi alguseks  laekunud. Jääger ütles oma sõnavõtus, et omavalitsuses töötamine on pakkunud talle heameelt, kuid Tabivere vald pole olnud selles valdkonnas tegutsemiseks sobiv koht.

“Küllap lootsid mitmed vallavolikogu liikmed, et jään vallavanemana vaid nende käsutäitjaks. Lähtusin riigis kehtivatest seadustest ja meie omavalitsuses kehtivatest õigusaktidest. Näiteks ei pidanud ma õigeks remondi korraldamist vallavolinikule kuuluva eraettevõtte ruumides.”

“See väide jääb mulle arusaamatuks. Täpsustasin  seda Riina Jäägeriga pärast istungit ning selgus, et oleme teineteisest eelnevalt mööda rääkinud. Eraettevõtte ruumide renoveerimist ei ole sellisel kujul planeeritud, jutt käis ruumidest, mis on peagi plaanis valla omandisse saada. Renoveerimise osas oli vajadus tagada elementaarsed tingimused,” lausus Vaher.

“Mul olid oma arusaamad ja põhimõtted, mida omavalitsuse juhtimisel oluliseks pidasin. Mis puutub vallaametnike, näiteks pearaamatupidaja ametist lahkumisse, siis toimus see iga isiku puhul erinevatel asjaoludel. Probleemid ei tekkinud aga kindlasti minu isiklikust suhtumisest,” ütles Jääger.

Vallavolikogu liige Enn Pärtelpoeg seostas umbusaldust mitme vallatöötaja ametist vabastamisega ning nimetas sellist tegevust ebamõistlikuks. “Protsess algas eelmise rahvamaja juhataja ametist vabastamisega,” lisas ta.

“Eelmise rahvamaja juhataja ametist vabastamine oli minu hinnangul põhjendatud ja vajalik,” tõdes aga volikogu esimees Vaher.

Pärtelpoeg märkis, et üheks senise vallavanema eestvedamisel tehtud põhjendamatuks teoks peab ta tasu kehtestamist spordisaali kasutamise eest. “Kardan, et arvestades inimeste majanduslikku olukorda, väheneb nii huvi spordi vastu,” ütles ta.

“Vallaametnikud peavad oma töös tuginema seadustele ja omavalitsuses kehtestatud korrale. Vallavanem Riina Jääger kippus seda unustama. Volikogu enamus leidis, et ametnike äraminek ei saa enam jätkuda. Nii pidasimegi mõistlikuks ametnike kaitseks välja astuda,” ütles Tabivere lasteaia direktor Aune Sepp. Tema sõnul jäi vallavanema koostöö volikogu ja selle esimehe Arthur Vaheriga nõrgaks.

Riina Jääger peab koostööd volikoguga konstruktiivseks. “Näiteks oleme koos otsinud lahendusi kohaliku päästekomando probleemidele,” märkis ta. 

Sooviti salajast hääletust

“Umbusalduse Riina Jäägeri vastu algatasid samad volikogu liikmed, kelle toetusel ta eelmisel aastal vallavanemaks valiti. Opositsioon jäi valimistel erapooletuks. Nüüd olime aga umbusaldamise vastu, sest leidsime, et omavalitsusjuhi tagandamine mõned kuud enne kohalikke valimisi pole mõistlik ja võib pärssida valla arengut,” ütles Kalev Kurs. Tema oli üks  kahest volikogu liikmest, kes umbusalduse vastu hääletas. “Ega opositsioon ei teagi umbusaldamise tegelikke tagamaid. Võib-olla oli asi ka selles, et Riina Jääger polnud astunud ühte või teise erakonda,” arutles ta.

“Ettepanekut astuda mõnda erakonda pole Riina Jäägerile kunagi tehtud ja see polnud umbusaldamise põhjuseks,” väitis Vaher.

Kalev Kurs tegi ettepaneku korraldada umbusaldamiseks salajane hääletamine. Vallasekretär Endla Suvi märkis, et vastavalt seadusele on umbusaldamise hääletamine avalik ja sellisel viisil ka protseduur läbi viidi.

Vallavanema asendajaks valis volikogu valla peamaakorraldaja Mati Põldma, kes on ka vallavalitsuse liige. Uue vallavanema leidmiseks otsustas volikogu enamus lähipäevil välja kuulutada konkursi. “Mina ja veel paar volikogu liiget olime konkursi korraldamise vastu. Arvasime, et uue vallavanema töölevõtmine lühikest aega enne kohalikke valimisi on ebaotstarbekaks,” märkis Kurs.

2012. aasta mais umbusaldas Tabivere vallavolikogu kauaaegset vallavanemat Aare Aunapit, vallavanemaks valiti Raul Rääsk. Riina Jääger alustas Tabiveres abivallavanemana mullu juulis. 2012. aasta oktoobris, kui Rääsk tagasi astus, valiti Jääger vallavanemaks. 

Volikogu esimees jäi ametisse

Üleeilsel istungil oli päevakorras ka Tabivere vallavolikogu liikmete Aare Aunapi, Kalev Kursi, Allar Aaredevälja ja Enn Pärtelpoja umbusaldusavaldus vallavolikogu esimehele Arthur Vaherile. “Umbusalduse üheks põhjuseks oli vallavanemate sage vahetumine. Probleeme, mis viisid Riina Jäägeri umbusaldamiseni, pidanuks ette nägema enne tema valimist vallavanemaks. Samuti teeb muret vallavolikogu opositsiooni tagasihoidlik informeeritus koalitsiooni kavatsustest,” lisas ta.

Vaher märkis, et komisjonide istungid võimaldavad kõigil vallavolikogu liikmetel piisavalt teavet saada. “Pärast võimuvahetust toimuvad komisjonide istungid peaaegu igal kuul ning volikogu istungite informatiivsed osad on samuti väga sisukad ja ülevaatlikud,” lausus Vaher.

Nelja poolt- ja kaheksa vastuhäälega kukkus vallavolikogu esimehe umbusaldamine läbi.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus