Tabivere vallavanemana jätkab Kalmer Lain

Teisipäevasel istungil valis Tabivere vallavolikogu üheksa toetava häälega vallavanemaks seni sama ametit pidanud Kalmer Laini, kes on ka Jõgeva linnavolikogu esimees. Lain peab omavalitsustöös prioriteediks keskendumist Tabivere valla käekäigule ja probleemidele.

Reformierakondlase Kalmer Laini esitas Tabivere vallavanema kandidaadiks Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv vallavolikogu esimees Sirje Simmo. Teisi kandidaate välja ei pakutud. Küsimuste esitamisel huvitus Simmo, kuidas Lain kavatseb planeerida tööd ja määratleda eelistusi, kui tuleb olla nii Tabivere vallavanem kui ka Jõgeva linnavolikogu esimees. “Tähtsaim töökoht on mulle Tabivere vald, kust hakkan vallavanemaks valituks osutudes palka saama. Olen valmis Jõgeva linnavolikogu esimehe rollist loobuma, kui selgub, et see   Tabivere valla juhtimist takistab. Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogus hääletan Tabivere valla huvide poolt. Jõgeva linna võib sellel kokkusaamisel esindada volikogu aseesimees, kes on volitatud mind sel foorumil asendama,” rääkis Lain.

Valimisliidu  Tabivere Valla Uus Kurss esindaja Riina Jääger soovis teada, millised omadused on olulised, et vallavanemana hästi töötada. “Minu arvates on kindlasti oluline kõrgem haridus, kogemus vallavolikogu liikmena, avar silmaring, aktiivsus ja  tugev töötahe,” vastas Kalmer Lain.  

Uuendatakse arengukava

“Kui mind kolm kuud tagasi esimest korda Tabivere vallavanemaks valiti, toonitasin positiivset muljet ja paikkonna head mainet. Loodan, et vallavolikoguga kujuneb välja koostöö, mis piirkonna arengul edukalt jätkuda võimaldab. Üheks tähtsamaks ülesandeks on jõuda lõpuni uuendatud arengukava  koostamisega ja see plaanikohaselt tuleva aasta juunis vastu võtta,” rääkis Lain, tuues välja ka piirkonna iseärasused . Tema sõnul paistab Tabivere kant rohkem silma ettevõtluse poolest, Maarja-Magdaleena ja selle ümbrus aga kultuurielu ja turismiettevõtlusega.

Kalmer Laini ettepanekul kinnitati Tabivere vallavalitsuse kolmeliikmeline koosseis.   

Elab naabervallas

Oma senist  elu- ja töökäiku  Tabivere vallavolikogu liikmetele tutvustades rääkis 45-aastane Lain,  et on pikemat aega elanud Jõgeva linnas, kuid praegune kodu on tal Tabivere naaberomavalitsuses Tartu vallas. “Olen lõpetanud Jõgeva I Keskkooli, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja praegu valmistun magistrikraadi kaitsmiseks ärijuhtimise alal. Viisteist aastat tegelesin ettevõtlusega, aastatel 2005-2009 olin Jõgeva abilinnapea ja seejärel kuni 2013. aasta jaanuarini linnapea,” rääkis vastne vallavanem, lisades, et hobideks on tennis, jalgrattasõit ja jäähoki. 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus