Tabivere vallavanemana jätkab Aare Aunap

Kolmapäeval, 11. novembril toimunud vallavolikogu istungil valiti  vallavanemaks tagasi Aare Aunap.

Kolmeteistkümnest volikogu liikmest oli istungil kohal üksteist, vallavanem valiti  ametisse kümne poolt- ja ühe vastuhäälega.

Aare Aunap on Tabivere vallavanemana töötanud alates 1999. aastast, alates 1996. aastast täitis samas abivallavanema kohustusi.  

Küsimusele, millised on Tabivere vallavalitsuse ja volikogu n-ö strateegilised plaanid olukorras, kui iga ettevõtmist saadab jutt majanduslangusest ja rahade kärpimisest, vastas taasvalitud vallavanem veidi pikemalt.

“Koos volikogu esimehe Kalev Kursiga ning tema juhitava volikoguga oleme teadlikud nii hetkeolukorrast kui ees ootavast, mis on võib-olla senisest raskemgi.

Tingimustes, kus  maal  suletakse poode ja sidejaos­kondi ning tööpuudus on järsult suurenenud, on omavalitsus ainus institutsioon, kust hädasolija reaalset abi saada võib.

Selleks, et abivajajat aidata, viia ellu valla arengukava ja täita muid vallale antud ülesandeid, on vaja kindlasti rohkem pingutada.  Et midagi remontida või paremaks muuta, tuleb leida vahendeid projektidest. Alustatud projektid tuleb lõpule viia, uute käivitamisel tuleks aga enne veenduda, kas nende lõpuleviimiseks on raha.  

Uus eelarve tuleb samuti koostada selliselt, et kindlustada valla asutuste töö ja et ei pidurduks ka vallaelanike traditsioonilised ettevõtmised,” rääkis Aare Aunap, rõhutades, et  riik peaks sellisel ajal omavalitsusi rohkem toetama — suurendama toimetulekurahasid, omavalitsustele seadustega pandud ülesannete täitmiseks mõeldud summasid. Näiteks teede hooldamiseks mõeldud rahad on tema sõnul praegu olematuks muutunud.

„Soovime jätkata kohapealse initsiatiivi toetamist, et valla eri piirkon­dade ning  mittetulundussektori toetusel ka nende arenduspro­jektid ellu viidud saaksid.

Mõttekas on tõhustada koostööd naaber­valdadega, eelkõige hariduses, transpordikor­ralduses ning  ka projektirahasid taotledes,” lisas vallavanem ja avaldas optimistina lootust, et peatselt võib Tabivere vallas rääkida mitmete töös olevate projektide elluviimisest ja ka uutega alustamisest. „Kehvadele majandusoludele vaatamata peavad vallaelanike vajadused olema rahuldatud ja ka riigi poolt vallale pandud ülesanded täidetud,” rõhutas Aare Aunap.

Tabivere vallavolikogu esimeheks valiti Kalev Kurs,  aseesimeheks Artur Vaher.

iii

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus