Tabivere vallavanemaks valiti Tarmo Raudsepp

Neljapäevasel istungil valis Tabivere vallavolikogu üheksa poolthäälega vallavanemaks senise abivallavanema Tarmo Raudsepa, kes peab Tabivere valla arengu eelduseks elanike arvu suurenemist ja lähedust Tartule.


Volikogu liikmed tutvusid eelnevalt vallavanemakandidaatide senise tegevuse ja ideedega Tabivere valla arendamiseks. Istungil otsustati välja pakkuda kaks kandidaati. August Retsä esitas mitme volikoguliikmega kooskõlastatult vallavanemakandidaadiks Tarmo Raudsepa, Raul Rääsk aga keskkonnavaldkonnas juhtival ametikohal oleva Koit Prantsi. Rääski sõnul toetasid Prantsi kandidatuuri ka volikogu liikmed  Jaak Kirs ja Arthur Vaher. Oma elukäiku ja seisukohti tutvustas Prants ühel eelnenud volikogu istungil. 

Arenemisvõimeline vald

Volikogu liikmetele omavalitsuse käekäigust ja tulevikuväljavaadetest rääkides nimetas vallavanemaks valitud Tarmo Raudsepp Tabivere valda arenemisvõimeliseks. “Erinevalt paljudest maapiirkondadest, püsib elanike arv siin stabiilne ja on kasvamaski. Suureneb ka nende elanike arv,  kelle arvelt tõusevad valla tulud. Ka õpilaste arv koolides on samale tasemele püsima jäänud ning mõneti ka suureneb, eriti Tabivere osas, kuid ehk ka Maarja-Magdaleenas. Lasteaiarühmadel võib tekkida tarvidus avaramate ruumide järele. Valla laenukoormus on 20 protsenti, mida võib pidada normaalseks näitajaks,” lausus ta.

Raudsepp märkis, et omavalitsus peaks tegelema ka selliste ülesannetega, milleks otsest kohustust pole, kuid mis siiski vajavad lahendamist. Näiteks tõi ta elukeskkonna kvaliteedi paranemise.   

Tartu positiivne mõju

Tarmo Raudsepp lisas, et Tabivere valla üheks plussiks on lähedus Tartule. Tema sõnul tuleks mõelda sellele, kuidas vajalike valdkondade edendamiseks Euroopa Liidu fondidest maksimaalselt raha saada. Samuti peab Raudsepp tarvilikuks laiendada Tabivere sotsiaalkeskust.

“Olen abivallavanemana omajagu kogemusi saanud. Pärast eelmise omavalitsusjuhi Kalmer Laini riigikogusse minekut töötasin kaks kuud ka vallavanema kohusetäitjana. Seepärast  otsustasingi vallavanemaks kandideerida. Vastava ettepaneku olid mulle teinud ka mitmed vallavolikogu liikmed,” lausus ta.

Kokkupuuted Tabivere valla olustiku ja tegemistega pärinevad Tarmo Raudsepal kaheksakümnendate aastate lõpust, mil tema vanemad Äksi Puhkemaja rajasid.

“Tarmo Raudsepp on tegelenud mitmete projektide eestvedamisega ja küllap tuleb see tegevus kasuks ka omavalitsuse juhtimisel,” ütles Tabivere vallavolikogu liige Kalev Kurs.

“Kui Tarmo minult nõu küsib, siis ma annan. Kuid üldiselt leian, et hea otsus on ikka iseseisvalt sündinud otsus,” ütles tema isa Kalev Raudsepp, kes oli Tabivere vallavanemaks aastatel 1993-2000, praegu aga tegeleb põllumajandusettevõtluse ja ökoküla arendamisega Valgamaal Taheva vallas.

Tarmo Raudsepp

*Sündis 1981. aastal Luual

*Õppis Palamuse keskkoolis ja Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis

*2001 sai temast Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna üliõpilane

*Töötas sihtasutuse Vooremaa Looduskeskus juhatuse liikmena

*Kümmekonna aasta vältel oli professionaalne jalgrattur

*1998-2007 esindas üle viiekümne korra Eesti koondist jalgrattasportlasena

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus