Tabivere valla probleemid endise vallavanema vaatenurgast

4. juuli Vooremaas ilmunud Jaan Lukase artiklis „Tabivere vallavolikogu umbusaldas vallavanemat” pole kahjuks vallavanem Riina Jäägeri poolseid seisukohti välja toodud. Seepärast avaldame endise vallavanema soovil tema lahkumiskõne, mille ta pidas 2. juulil vallavolikogu istungil enne umbusaldushääletust. 

Selgitan esitatud umbusaldusavalduses välja toodud asjaolusid, mis on väga rängad, kuid samas väga üldised.

Pole esile toodud konkreetseid fakte ja kõik esitajad ilmselt ei mõista antud hetkel nende tegelikku tähendust. Täna ei vali te ainult seda, kas olla Riina Jäägeri vallavanemaks olemise poolt või vastu, vaid otsustate palju enama üle, mis on kogu valla arengut silmas pidades väga oluline. 

Vallavanemana ei suuda ma tagada ametiasutuse stabiilset tegevust 

Selgitan, et töötajate vahetumine ei ole olnud tingitud vallavanemast. Liis Härmaste ja Vaike Uus lahkusid omal soovil. Siit küsimus, kas keegi volikogu liikmetest on rääkinud nendega äramineku tegelikest põhjustest?

Marit Hordo ei lahkunud samuti vallavanema tõttu, vaid selle põhjustas mõnede vallavalitsuse töötajate soovimatus teha temaga koostööd. Vaid minu pingutustest ei piisanud. Viisin Maritiga läbi lahkumisintervjuu ja võin kinnitada, et see võinuks olla kes tahes, kes töölt lahkus, st et küsimus polnud tema isikus.  Täna teeksin uue pearaamatupidaja tööle asumisel olulised muudatused tema töökorralduses ja ka töötamise kohas. Töökollektiiv ei ole ainult tööl käimise, vaid on eelkõige töö tegemise koht. Inimesed ei pea üksteisele meeldima, vaid olema viisakad ja tegema oma tööd.

Kui revisjonikomisjon  on oma protokollis pannud kõige eest vastutuse vallavanemale, siis vallavanem on oma töötajatelt ka tööd nõudnud ja juhtinud tähelepanu ametnike vigadele ja tegematajätmistele. Olen need välja toonud ka vastuses revisjonikomisjonile – vallasekretäri ja sotsiaaltöö vanemspetsialisti puudutava kohta.

Olen palunud käesoleva aasta 2. mail toimunud majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekul kaaluda magistrikraadiga juristi töölevõtmist vallavalitsusse. Seletamatutel asjaoludel pole see ettepanek komisjoni koosoleku protokollis kajastamist leidnud.

Olen lähtunud põhimõttest, et valitsemisele kohaldub avalikkuse põhimõte.

Aga raskustest hoolimata oleme me hakkama saanud ja lisakoormus on olnud ja on kõigil töötajatel. 

Vallajuhina ei vasta volikogu ootustele 

Väga raske on vastata ootustele, kui vallavanem on osanud ka ise oma peaga mõelda ja toetunud vallavalitsusele, ootamata, et volikogu esimees talle tööülesanded  ette dikteerib. Kui vallavanem ei nõustu volikogu esimehe poolt koostatud küsitlusega, mille vallavalitsus korraldaks lapsevanemate hulgas, ei nõustu korraldama ehitustöid erafirmale kuuluvas hoones… 

Koostööst volikoguga

Minu hinnangul oleme me teinud head koostööd, oleme kahel korral käinud päästeteenistuses, et lahendada päästekomandoga seotud küsimusi ja koostanud samal teemal kirju.

Mingil hetkel esitasin endale küsimuse, kas ma teen õiget tööd. Täna ma tean, et tegin seda, aga ma tegin seda vales organisatsioonis, sest mõned sealsed töötajad ei ole muudatustest huvitatud.

Tänan koostöö eest neid volikogu liikmeid, kes seda on hinnanud, ja neid allasutuste juhte, kes olid lojaalsed ja pühendunud ning on mind toetanud. Tänan neid vallavalitsuse  töötajaid, kes on oma tööd ausalt ja pühendunult teinud. Osade ametnike tööd ja suhtumist hinnates soovitan neil lugeda ametijuhendit, ametivannet, sisekorraeeskirju ja edaspidi oma ametipostil tegutsedes neist lähtuda.

Tänan koostöö eest OÜ Same tegevjuhti Tarmo Teini, OÜ Baltic Connexions juhatuse liiget Janno Pärnsalut, Mayeri Industries AS-i.

Loodan, et mina saan peagi oma sisemise rahu tagasi, aga tänased otsustajad, kes ei oma ettekujutust omavalitsuse toimimisest, peaksid sellest küll väga pikaks ajaks ilma olema…

Täna te ei hinda kahjuks minu tööd, vaid isikut, kes lihtsalt ebameeldivaks segajaks muutus.

Te ei ole täitnud oma lubadusi valijate ees: aasta jooksul ei sobi volikogule juba kolmas vallavanem. See peaks punase tulukese süütama ja mõtlema panema, kas viga on ikka alati juhis…. Mul on väga kahju, et terve kuu on kulutatud intriigi punumiseks, et vallavanemast vabaneda. Keegi volikogu liikmetest ei ole huvi tundnud eelarve täitmise vastu. Minul oli see esimene eelarve koostada, teil kõigil vähemalt neljas.

Planeerisime sisse eelarve 9-protsendilise kasvu üksikisiku tulumaksu arvelt, Eesti Panga majandusprognoos näitab aga selles osas ainult 2-protsendilist kasvu. Otsustamata on valla jaoks strateegiliste objektide staatus. Eelarvesse on planeeritud laen 30 000 eurot, kuid seda ei saa võtta ilma arengukava kaasajastamata. Laenu ei saa täna võtta sel moel, et pangale esitatakse vallavanema elektronkiri ja volikogu otsus, vaid sellele on vaja korraldada lihthange.

Aga nagu öeldakse – tibusid loetakse sügisel. Teie tööd hindavad valijad 20. oktoobril.

i

RIINA JÄÄGER

blog comments powered by Disqus