Tabivere valla koolid saavad oma palgaraha kätte

Tabivere valla koolidele – Tabivere gümnaasiumile ja J.V.Veski nimelisele Maarja Põhikoolile – kinnitatakse igal aastal oma eelarve, mis jaguneb valla eelarvest kaetavaks majanduskulude eelarveks ja riigi eraldise arvelt kaetavaks hariduskulude eelarveks. Hariduskuludeks kinnitatakse eelarve kooliti täpselt nendes summades, mis on riigi poolt eraldatud. Seda võib üle kontrollida Tabivere valla kodulehel olevast 2013. aasta eelarve seletuskirjast. Seda arvestust peetakse raamatupidamises rangelt lahus.

Eelarve on koolide direktorite käsutada, kasutada ja vastutada.

Miinimum palgamäär on valla õpetajatele tagatud. Tabivere gümnaasiumi palgajuhendis on fikseeritud tulemustasude ja preemiate maksmise kord, mis koosneb 16 hindamispunktist. Tasu makstakse neli korda aastas. Kord on õpetajatega läbi arutatud ja kooskõlastatud. See innustab ka õpetajaid rohkem tegutsema. Edaspidi on sarnast süsteemi kavas rakendada mõlemas koolis.

Seoses gümnaasiumiosa kadumisega väheneb õpetajate koormus ning on vaja maksta koondamistasusid.

Kool liitub sügisest KIVA-projektiga, mis vajab lisaressursse õpetajate tasustamisel.

Maarja põhikoolis on sisse viidud lisatasude maksmise kord õpilaste juhendamisel olümpiaadidel ja konkurssidel. Õpetajaid tunnustatakse tulemusliku töö eest, jõuludeks makstakse lisatasu (preemiat).

J.V.Veski nim Maarja põhikool plaanib sügisest, vaatamata väikesele õpilaste arvule I klassis, rakendada lahusõpet (see tähendab, et ei tule liitklassi), sama tahetakse teha ka IX klassi puhul, et tagada paremad õppimisvõimalused.

Tabivere vallavalitsus on rangelt järginud rahade õiget kasutamist. Õpetajate palgaraha pole kasutatud muul otstarbel, nendest summadest pole maksud tugispetsialistide töötasu, mis on alati valla osa olnud. On olnud ka aastaid, kus riigi rahadest pole palkadeks jagunud ja vald on selleks lisarahasid leidnud.

Esimese kvartali kokkuvõte ei anna selget ülevaadet. Teise kvartali kokkuvõte võiks näidata õpetajatele maksud rahade ülekulutamist, sest siis makstakse välja puhkuserahasid. Kolmas kvartal, kuhu sisse jääks juuli, august ja september, tekitaks jälle segadust. Vaatama peaks kogu aastat tervikuna.

i

RIINA JÄÄGER, Tabivere vallavanem

blog comments powered by Disqus