Tabivere valla kodanikeühenduste ja rahva avalik pöördumine

Lugupeetud Tabivere vallavolikogu kaheksanda koosseisu liikmed Andrus Nõmmisto, Arthur Vaher, August Retsä, Eero Jakobson, Enn Pärtelpoeg, Ivo Romet, Rannar Raantse, Raul Rääsk, Riina Jääger, Sirje Simmo, Tarmo Raudsepp, Vahur Poolak ja Veikko Soikonen.

Pöördume teie poole seoses rahulolematusega kohaliku vallavolikogu tegevusega.

Nelja volikogu istungiga (5. november, 12. november, 26. november ja 29. november) ei ole valitud koosseis olnud suuteline üksteisega koostööd tegema ega valima volikogu esimeest. Mitmete tundide jooksul on raisatud mõtlematult Tabivere valla maksumaksjate raha, on pidurdatud valla arengut, muudetud rahva poolt valitud organ naeruväärseks palaganiks ja tekitatud sellega tõsist mainekahju meie omavalitsusele.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 52 punkt 2 on volikogu tegutsemisvõimetu, kui ta pole kahe kuu jooksul uue koosseisu esimese istungi kokkutulemise päevast arvates valinud volikogu esimeest ja vallavanemat või linnapead või pole nelja kuu jooksul uue koosseisu esimese istungi kokkutulemise päevast arvates kinnitanud valitsuse liikmeid. Te olete sügavalt petnud oma valijate ootusi ning eiranud teiega ühes valimisliidus/ erakonnas seatud ühiseid eesmärke. Kahjustunud on nii volikogu kui kogu valla maine.

Meie ettepanek on asuda viivitamatult konstruktiivsele koostööle või astuda täies koosseisus tagasi.

Pöördumine saadetud Tabivere volikogu liikmete aadressile volikogu@tabivere.ee, aadressile info@tabivere.ee; kohalikku valla- ja maakonnalehte.

Ühendused

MTÜ Juula Küla Heaks

MTÜ Kõrenduse Seltskond

MTÜ Vikipesa

Ühendustes kokku 60 inimest

Pöördumist toetavad ka mitmed üksikisikud Kassema, Raigastvere, Maarja-Magdaleena külast ning Tabivere alevikust.

blog comments powered by Disqus