Tabivere valla areng on silmaga näha

Kindlasti jääb neid kolme aastat suure märksõnana meenutama Tabivere rahvamaja ehitamine, mille maksumus (15 miljonit krooni) on peaaegu valla eelarvega ühes suurusjärgus. See on meie valla läbi aegade kõige suurem ühe korraga teostatud investeering. Aga juba täna soovime selle suurusjärgu ületada. Nimelt osaleb vald Emajõe Veevärgi projektis, mille tulemusel renoveeritakse täielikult nii Tabivere kui ka Maarja asula vee- ja kanalisatsioonitrassid.

Lisaks nendele kahele investeeringule on heameel tõdeda, et valla kaasabil on ehitatud peoplatsid koos vajalike ehitistega Koogi, Otslava ja Juula külla.

Maarjasse samuti mänguväljak

Noortekeskuse toimimiseks on vald igal aastal eraldanud üle saja tuhande krooni. Käesoleval aastal on noorte tegevusse suunatud rahasummat kahekordistatud. Tänu sellele on juba remonditud noorteühingu käsutusse antud tuuliku köögiosa ja madalamad korrused, aknad on vahetatud kogu hoonel. Koos noorteühingu uute juhtidega loodame, et noortekeskus õigustab oma nimetust juba lähiajal.

Alevikus hakkab kindlasti silma väiksematele lastele ehitatud mänguväljak, mille vajalikkuses ei kahtle vist keegi. Kindlasti lisandub tulevikus Tabiverre veel üht-teist. Samasugune mänguplats on plaanis rajada ka Maarjasse. Pikalt oli probleemiks lasteaia piirdeaed, mis sai samuti uue näo.

Pika eeltöö tulemusena võib täna kinnitada, et Elistvere loomapark on uuel arengutasemel ? loomade elamistingimused paranevad, lisaks käib seal juba praegu uue majandushoone ehitamine.

Igal aastal on panustatud ka Tabivere ranna laiendamisse. Tänaseks on rand oluliselt avaram kui kolm aastat tagasi. Et takistada autode parkimist puhkealale, on rannale ehitatud ka piirdeaed.

Suur osa valla eelarvest kulub koolidele. Lisaks igapäevatöö sujuvuse tagamisele oleme suutnud Maarja kooli uuemas hoones välja vahetada kõik klassiruumide aknad ja valgustid. Tabivere koolis sai võimla uue põranda, vahetati klassiruumide aknad. Mõlemas koolis toimub pidev klassiruumide renoveerimine ja kaasajastamine.

Teedele mustkatted

Üks suuremaid muresid on teede ja tänavate korrashoid ? siin on lihtne näidata näpuga vallale, kuigi suuresti on see riigi ülesanne ja valla rahakott jääb siinkohal väga kõhnaks. Samas on suur asi, et läbirääkimiste tulemusel on teehoiukavas tõesti sees Maarja ja Tabivere vahelise teelõigu asfalteerimine aastal 2007.

Juba täna on silmaga nähtav, et mustkatte alla on saanud Elistvere küla vaheline lõik, samuti ei ole tolmu enam Koogi küla vahel. Suur samm edasi on ka üks kilomeeter asfaltkatet Tabiverest Koogi suunas, mis paigaldati alles mõni kuu tagasi.

Töötuid on meie vallas suhteliselt vähe. Kevadel valmisid Tabivere asulas nende tarvis tööruumid, kus on võimalik teha mitmesugust käsitööd ja omandada uusi oskusi.

Me ei ole ka ajale jalgu jäänud ? täna on internetiühendus olemas nii Tabiveres kui Maarjas. Lähiajal saavad mitmed väiksemad külad samuti selle võimaluse. Pärast pikka asjaajamist paigaldatakse veel sel aastal Tabiverre kauaoodatud ja vajalik sularahaautomaat.

Kindlasti ei ole kõik teostatud projektid sündinud vaid viimase kolme aasta töö tulemusel. Mitmed protsessid on saanud alguse juba varasemate vallavalitsuste ja -volikogude koosseisude töötamise ajal ning on nüüd kas lõpule viidud või edasi arendamisel.

Tagasi vaadates tuleb tunnistada, et vaatamata väga edukale perioodile on mitmeid probleeme, millega lahendamisega on veel palju tööd ees. Valimislubadustest peame kõige vähem tulemuslikuks võitlust turvalisusega meie kahes suuremas asulas. Nagu lubasime, sai loodud koos politseinikega tegutsev korrakaitsekomisjon. Kuigi oleme seisukohal, et komisjon töötas hästi, jäävad käed nende probleemide lahendamisel siiski lühikeseks.

Meid ootab ees kolm suuremat investeeringut, milledele täna veel vahendeid otsime. Nimelt on valminud projektid Elistvere aida ja vallamuuseumi restaureerimiseks.

AARE AUNAP,
vallavanem

KAJAR LEMBER,
volikogu esimees

blog comments powered by Disqus