Tabivere tööstuspark on saamas reaalsuseks

Kevadel Tartust Tabiverre kolinud kodukeemiat tootev ettevõte Mayeri Industries nõukogu liige Peeter Laurson rääkis tööstuspargi ideest juba märtsikuus: ?Tahame luua siia ühtset tööstusküla koos raudteeterminali, tolliladude ja mahalaadimisplatsidega.? Pargi üldpindalaks on planeeritud 20 hektarit ning klientidena näevad idee eestvedajad põhiliselt väiksema ja keskmise tootmismahuga ettevõtteid.

Idee on reaalne

?Oleme planeerinud endale tööstuse tarbeks vaid osa kinnistust,? selgitas Laurson. Ülejäänud maa on firmal plaanis täielikult ümber kujundada. ?Ehitame uue sissesõidutee, mille äärde tekitame tööstuskrundid,? näitab Mayeri nõukogu liige aerofotole joonistatud plaane. Arengukonverentsil arutatud võimalike tööstuspargi asukohtade hulgas jäi Tabivere peale juba olemas olevate infrastruktuuride ning hea asukoha tõttu. Olemas on gaasi-, elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendus. Samuti võib koha eeliseks pidada raudteeharu olemasolu, mis vajab rekonstrueerimist ja väljaehitamist. Laursoni sõnul on plaanis tööstuspargi juurde rajada korralik raudteeterminal mahalaadimisplatside ja tollivabade ladudega.

Seoses terminaliga ongi tööstuspargi idee tegemas esimesi samme realiseerumise poole. Ülejärgmisel nädalal asutatakse Laursoni sõnul firma, mille eesmärgiks saab raudteesõlme väljaehitamine ning majandamine.

Ka üleüldiselt peab Laurson tööstuspargi sündi reaalseks. ?Me pole küll kohti pargis aktiivselt pakkuma asunud, ent huvi on tundnud mitmed firmad,? selgitas ta. ?Esimesed firmad võiksid Tabiverre kolida juba sel sügisel või järgmisel kevadel,? avaldas Mayeri nõukogu liige lootust ning lisas, et läbirääkimised mitmete huvilistega on käimas.

Geograafiline asukoht soodustaks tööstuspargi loojate sõnul Tabivere kasuks otsustama ka Tartu ettevõtteid. Lisaks leiti arengukonverentsil, et lahenduse võiks leida puidu mahalaadimise probleem Jõgeva kesklinnas. Linnakodanike seas tuska tekitanud puidulaadimise saaks samuti Tabiverre kolida ja see ei jää Imavere saeveskist oluliselt kaugemale.

Uued töökohad

Kui täna on 45 töötajaga Mayeri Industries viimaste aastate suurim uute töökohtade looja Tabivere vallas, siis ettevõtte tööstusküla plaan looks Laursoni hinnangul mitusada uut töökohta. ?See aeg on Eestis alles alanud, kui tööstused linnast maaregioonidesse kolivad,? on Laurson veendunud. Mujal Euroopas on see protsess juba lõppenud ja linnades on tööstust väga vähe. ?Linnaliiklus on aeglane, millest tulenevad logistikaprobleemid. Maa on linnas kallis, mis omakorda sunnib iga ruutmeetrit hoolikamalt planeerima ja pidurdab arengut,? loetles firmajuht põhjusi, miks tööstused maaregioonidesse kolivad. ?Maal on rohkem tegevusvabadust ning loomisvõimalusi.?

Probleemidest vajab tööstuspargi juures lahendamist veel tööjõu majandamisega seonduv. ?Kindlasti on see üleskutse kinnisvaraarendajatele, sest Tabiveres on juba praegu töötajatel elukoha soetamisega probleeme tekkinud,? nentis Laurson. Teisalt saavad tema arvates kohalikud omavalitsused tööstuse arengut soodustada ja uute töökohtade tekkele kaasa aidata näiteks transpordiühenduse parandamisega. ?Praegu toome ise oma töötajaid bussiga Tartust siia aga samas võiks ühistransport siia paremini liikuda.? Firma nõukogu liige pooldab ka Jõgeva maavanema välja käidud rööbasbusside ideed.

 

KOMMENTAAR:

Jõgeva maavanem Aivar Kokk:

?Näha on, et Tabiverre on praeguseks kogunenud ettevõtjad, kes tahavad oma tegevust laiendada ning sellega tervele piirkonnale kasu tuua. Ka kohalik omavalitsus on igati nende ettevõtmiste poolt ning omavaheline koostöö sujub hästi, mis loob hea eelduse piirkonna kiireks terviklikuks arenguks.

Aprillikuus Mayeri esindajatega kohtudes saime veelkord ka kinnitust, et rööbasbussi käima panek Tartu ja Jõgeva vahel on hädavajalik, sest juba praegu käib Tabivere piirkonda palju töölisi nii Tartust kui Jõgevalt. Uute töökohtade loomisega kasvab vajadus kvaliteetse ühistranspordivõrgu järele veelgi.?

MARTTI KASS

blog comments powered by Disqus