Tabivere rahvas eelistaks rongi, aga …

Tabivere vallas oktoobris algatatud rahvaküsitlusest selgus, et üle 90 protsendi Tabiverest mujale tööle käijatest eelistaksid rongide sõidugraafiku tihenemisel ja aegade sobivusel rongi autole või bussile. Paraku on esialgsed Elroni välja pakutud sõidugraafikud kõike muud kui töölkäijatele sobivad.

Tabivere vald küsitles elanikke tänavu 20. oktoobrist kuni 15. novembrini. Nüüd on rahvaküsitlusest kokkuvõte tehtud ja sellest selgus, et 198 vastanust eelistaks 92,4 protsenti rongide sõidugraafiku tihenemisel ja aegade sobivusel rongi autole ja/või bussile.

Tartu suunal liikumiseks on vastajate arvates sobilikum aeg Tartusse jõudmiseks kell 7.50. Nii vastas 52 küsitluses osalenutest ja 15,2 protsenti pakkus lisaks aega 7.30. 22,2 protsendile vastanutes sobis ka 8.50. See tähendab, et 89,4 protsendil juhtudest eelistati Tartu poole liikuda rongiga varem, kui see praegu võimalik on. Praeguse ajagraafiku järgi jõuab esimene rong Tartusse alles kell 9.49.

Tagasisõiduks praegune graafik sobib

Nii nagu Tartusse, soovitakse ka Jõgevale jõuda hommikul varakult ehk 7.30ks. Sellist soovi avaldas 34,3 protsenti vastanutest. 31,8 protsendile vastanutest sobib Jõgevale jõuda ka kella 8.30ks. Praegu jõuab rong Jõgevale kell 8.24.

Tartust tagasi Tabivere poole eelistatakse sõita eelkõige kell 18.00. Nii vastas 43,9 protsenti ankeedi täitnutest. Praegu väljub rong Tartust kell 18.33. Sellele järgnesid kell 19.00, seda varianti eelistas 24,2 protsenti vastanutest, ja kell 20.00 (18,2 protsenti).

Jõgevalt eelistatakse naasta veidi varem kui Tartust ehk 26,8 protsenti küsitlusele vastanutest sooviksid tagasi tulla kell 18.00, 25,3 protsenti aga kell 17.00. Praegu väljub rong Jõgevalt kell 16.58.

Tallinna soovitakse hommikustest varem välja pakutud variantidest jõuda peamiselt kell 8.45 (34,8 protsenti) või 9.45 (25,3 protsenti). Täiendavalt nimetati veidi hilisemaid aegu – 10.00 ja 11.00 (neli protsenti vastanutest).

Tallinnast tagasi Tartu suunas soovitakse liikuda senisest hiljem. Populaarseim vastus oli 20.00 (35,9 protsenti), millele järgnesid 19.00 (22,2 protsenti) ja 18.00 (21,7 protsenti vastanutest).

</span>

Enamik sõitjatest käib tööl või koolis

Ankeedist selgus ka, et pea kolmandik vastanutest ehk 32,8 protsenti kasutaks rongiga sõitmise võimalust iga päev, 39,3 protsenti paar-kolm korda nädalas, 17,2 protsenti üks kord nädalas ja ülejäänud harvem või vastavalt vajadusele.

Koguni 45,5 protsenti ankeedi täitnutest käiksid rongiga tööl,

Esmaspäeval kinnitas Tabivere vallavalitsus rahvaküsitluse tulemused. Vallavanem Kalmer Lain ütles, et need esitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministrile, regionaalministrile, Elronile, Jõgeva maavalitsusele, Jõgevamaalt valitud riigikogu saadikutele ja riigikogu maaelu- ning majanduskomisjonile.

“Selle järgneb kindlasti edasine suhtlus, et uutest rongidest oleks kasu nii Tabivere valla kui kogu Jõgevamaa elanikele. Tabiveres elab ikkagi tuhat elanikku ja lisaks ka ümberkaudsete külade inimesed. Tabivere on Tartu jaTapa vahel suuruselt kolmas asula. Ja mõne peatuse tegemine mõnes suuremas alevikus pikendab kogu teekonda kolme-nelja minuti võrra,” tõdes vallavanem.

Uuest aastast on tööle ja koju rongiga raske pääseda

Kalmer Lain lisas, et kui vaadata uut Elroni poolt välja pakutud graafikut, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist, siis Tabivere elanikele on sobiv ainult Jõgevalt tagasi jõudmine 17.02-ks, Tartust tagasi 18.54-ks, Jõgevale jõudmiseks 8.24, osaliselt Tartu jõudmine 9.49-ks.

“Kuid need ajad ei ole kõige enam eelistatud, vaid rahuldavad vaid väikest osa sõitjatest. Need, kes sooviksid kella 8-ks rongiga tööle jõuda nii Tartusse kui ka Jõgevale, ei saa kasutada rongiliiklust,” tõdes Lain.

Tema hinnangul on oluline, et kui koostöö tulemusena hakkavad rongid tihedamini Tabiveres peatuma, siis on rohkem ka

Miks inimesed on kurjad

Uued Elroni pakutud graafikud on sünnitanud reisijates sügavat pahameelt. Toome konkreetse näite Tallinna-Tartu reisirongiga, mis praegu ka väikejaamades peatub. See jõuab praegu Jõgevale kell 16. 58, mis paljudele töölkäijatele n-ö üle noatera sobib, st kui töölt joosta, jõuab rongile. Praegu kurseerib Jõgeva ja Tartu vahet ka talvine, n-ö tudengirong, mis väljub Jõgevalt Tartu suunas kell 15.59.

Aga praegu võib uuest Elroni sõiduplaanist välja lugeda, et alates jaanuarist 2014 väljub see Jõgeva –Tartu rong Jõgevalt kell 16. 17, Tallinnast tulev jõuab aga Jõgevale praegusest tunduvalt varem, kell 16.42. Nende kahe rongi vahele jääb seega umbes pool tundi. On selge, et kes oma tööaega ise seada saab, lahkub Jõgevalt juba kell 16. 17, need, kes praegu kell 16. 58 hädavaevalt jaama jõuavad, ei saa aga tarvitada kumbagi.

Elron on lubanud hakata reisijaid lugema. Nii võib just talvekuude statistikast ilmneda, et rongil, mis alates 25. maist kell 16. 57 Jõgevale jõuab, pole väikepeatused vajalikud, aga tegelikult vägagi on! Sest on suur vahe, kas rong väljub Jõgevalt kell 16. 57 või 16. 42.

Milleks on praeguse plaani järgi alates maist peatuma valitud kell 19.13 Jõgevale jõudev rong, mitte see, mis jõuab kell 16. 57 ja oleks enamikule töölt koju sõitmiseks sobiv, sellest inimesed aru ei saa. Jõgevalt Tabiverre ja Kaareperre sõitjaid võiks nende arvates lugeda praegu, kui õhtupoolne rong maikuuga võrreldes vaid minuti võrra hiljem Jõgevalt väljub.

Ankeedile vastanute ettepanekuid

*Kõik rongid peaksid Tabiveres peatuma, sest tegemist on lõigul Tartu – Tapa suuruselt kolmanda asulaga

*Siinne elanikkond vajab kiiret ja tihedat ühendust tööl, koolis ja mujal käimiseks

*Kiirrongid võiksid kindlasti Tabiveres peatuda, ka väikeste kohtade inimestel peaks olema võimalus hõlpsamalt koju saada

*Tööpäevadel saab õhtul Tartust Tabiverre vaid kell 20.00 ja hiljem pole enam võimalik Tartust koju tulla. Oleks hea, kui oleks käigus ka mõni hilisem rong.

*Bussi- ja rongigraafikud võiksid Jõgeva ja Tartu suunal paremini ühildatud olla

*Vajalik oleks jalakäijate ametliku ülekäiguraja loomine Same/Mayeri juurde

*Raudteejaamast Tabivere rahvamajani võiks olla tänavavalgustus

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus