Tabivere Noorteühing peab end kokku võtma

Kirjade järgi peaks MTÜ Tabivere Noorteühing töötama peamiselt iseseisvalt. See tähendab, et kui valla eelarvest on neile raha eraldatud, tegutsevad nad oma jõudu ja mõistust kasutades, probleemide tekkimisel pöörduvad aga abi saamiseks ise vallavalitsuse poole. Antud juhul ei jäänud vallavanemal Aare Aunapil siiski muud üle, kui asjasse isiklikult sekkuda, et olukord päriselt kontrolli alt ei väljuks.

Noortejuht eitab nii tegematajätmisi kui isiklikku vastutust

Kohe järgmise töönädala alguses pärast kõnealuse ajaleheartikli ilmumist kutsus vallavanem erakorralisele nõupidamisele valla kultuurikomisjoni liikmed, kooli hoolekogu esimehe Juhan Juhaste ja ka noorteühingu tegevjuhi Margit Partaneni. Noortejuhilt loodeti saada vastus küsimusele, miks ühingu töös vajakajäämisi oli ja millised oleksid tema arvates lahendused probleemidele. Paraku ei ilmutanud Margit Partanen mingit valmidust koostööks; deklareeris, et Vooremaas ilmunud artikkel on laim isiklikult tema aadressil ja teatas, et paneb ameti maha. Vastutuse kõigi tegematajätmiste eest veeretas noortega tegelnud inimene vaid ühingu juhatusele ning valla juhtkonnale, kes teda ei aitavat.

Koosolekul osalenud käisid ära ka tuulikus ja leidsid, et maja praegune sanitaarne seisukord ei luba seal küll mingeid pidusid korraldada, omapead ei tohi seal aga mingil juhul viibida.

Otsustati, et nädala pärast saadakse sealsamas taas kokku, siis juba noorteühingu liikmete ja Tabivere kooli õpilasomavalitsuse esindajate osavõtul, et kuulata ära, mis noortel endil öelda on, ja teha plaanid edasiseks.

Maja on hubane, kuid vajab hoolt

22. märtsi keskpäeval taas pahandusi põhjustanud majja astunud võisid nentida, et vahepeal on seal veidi lappi-harja liigutatud ? päikest täis ruumis oli päris hubane istet võtta. Arutelule kogunesid vallavanem Aare Aunap, vallavolikogu esimees Kajar Lember, kooli hoolekogu esimees Juhan Juhaste, kultuurikomisjoni liikmed Liia Koorts, Tiina Teder ja Rein Jõeveer. Noorte esindus oli siiski napp ? Piret Sokmann noorteühingu esindajana ja Veronika Kalamees kooli õpilasomavalitsusest.

?Formaalselt on MTÜ Tabivere Noorteühing oma tööplaani täitnud, n-ö emotsioonide tasemel pole aga kõik kaugeltki korras. Organisatsiooni tegevus ei arene, üritused peaksid olema nn tsiviliseeritumad, et ka korralikud kooliõpilased julgeksid ja tihkaksid sinna tulla. Aeg oleks luua kontakte samalaadsete organisatsioonidega maakonna teistes valdades ja mujalgi. Ja kui noorteühingu juht leiab, et on probleeme, kus vald aidata saaks, tuleks tal ise vallavalitsusega suhelda, meie ei pea teda jahtima,? oli Aare Aunap resoluutne. Vestlusringis tuli kõne alla seegi variant, et noorteühing sellisel kujul laiali saadetakse ja valda noorsootöötaja palgatakse. Seda ei pooldanud esialgu vallavolikogu esimees Kajar Lember, kes avaldas kahtlust, et see variant olukorda muudaks.

Noored inimesed ise ? Piret ja Veronika ? olid optimistlikumalt meelestatud. Piretiga vesteldes selgus, et Margit Partanen on siiski mõnikord ka nädala sees Tabiveres käinud ja noorte tegemiste vastu huvi tundnud. ?Ta suunab meid üldiselt, aga peod korraldame me praktiliselt ise: mõtleme, mida seal teha võiks, otsime esinejad jne. Ja see on minu arvates ka loomulik,? rääkis neiu. Samas tunnistas ta, et on olnud pidusid, kus Margitit pole üldse kohal olnud. Veronika, kes ütles, et noorteühingusse ei kuulu ja kordagi varem tuulikus käinud ei ole, oli üllatunud, et siin siiski nii kenad ruumid on. ?See võiks ju olla pärast mõningat töö tegemist ja vaeva nägemist väga hubane koht, kus saaks nii pidusid pidada kui ka igasuguste huvialaringide tööd korraldada,? oli tema arvamus.

Ühises vestlusringis jõuti arusaamisele, et noorteühing peab saama uue juhi, töö tuleb aktiivsemalt käima sada ja remont, vähemalt hädavajalikul tasemel, tuleb tuulikus kiiremas korras lõpetada. Seniks tuleb maja uks lukku keerata ja ?isetegevusele? piir panna.

Veel üks võimalus

Sama päeva õhtul toimunud vallavolikogu istungil, millel osalesid ka noorteühingu juhatuse liikmed Rein Põdra ja Margus Natus, arutati probleemi veelkord ja võeti vastu otsus: noorteühing peab endale nädala jooksul leidma uue tegevjuhi kandidaadi(d) ning ka töömehed, kes remondiksid tuuliku WCd. Mõlemas küsimuses lubas noori aidata nii vallavalitsus kui kultuurikomisjon. Hiljemalt maikuu alguseks peab noorte oma maja olema korras ja uus juht aktiivselt tegutsema asunud.

?7. aprillil on kultuurikomisjonil taas koosolek. Sinna ootame ka noorteühingu esindust. Uut juhti aitame neile otsida ka meie ja üldse oleme neid nõus alati vajadusel toetama,? ütles valla kultuurikomisjoni esimees Liia Koorts.

Hiljuti vastu võetud valla eelarves eraldati Tabivere Noorteühingule 100 000 krooni.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus