Tabivere Lastekaitse Ühing tähistas oma 10. sünnipäeva

Lastekaitseühing loodi 1996. aastal Viivia Aunapi algatusel.Viivia töötas tol ajal Tabivere Gümnaasiumis psühholoogina ja nägi laste murede taga raskusi ja probleeme nende peredes. Sealt tuligi mõte luua mittetulundusühinguna Tabivere Lastekaitse Ühing, mis lastele ja nende vanematele vajadusel tuge ja abi pakuks. TLÜ vanem on selle loomisest alates ( ?) olnud Tabivere Gümnaasiumi õpetaja Maire Mällo. Ühingusse kaasati õpetajaid, lasteaiatöötajaid, sotsiaaltöötajad, aktiivsemaid lapsevanemaid. Praegu on ühingul 9 liiget: Viivia Aunap, Maire Mällo, Aune Sepp, Hille Kaasik, Liis Härmaste, Kadi Kesa, Ive Eddor, Irina Vassiljeva ja Riina Jääger. TLÜ põhikirjas on öeldud, et ühing tegutseb laste heaolu ja tervise nimel, kannab hoolt, et laste toit oleks tervislik ja keemiavaba, et laste tarvis ehitatavad hooned vastaksid tervisekaitse nõuetele. Ühingu liikmed seisavad hea selle eest, et paraneksid laste ja perede puhkamisvõimalused, et abi saaksid ka puuetega lapsed ja et vallas saaksid toimuda lastele mõeldud üritused. Et lastekaitseühingul oma ruume pole, peetakse koosolekuid koolimajas. Pidusid pidada, meisterdada ja spordiüritusi korraldada on oma valdustes lahkesti lubanud nii kool kui vallamuuseum. Kümne aasta jooksul on kujunenud välja traditsioonilised üritused. Loomulikult tähistatakse 1. juunil suurema ettevõtmisena lastekaitsepäeva. Tavaliselt peetakse pidu kooli staadionil, kutsutud on kõik valla lastega pered. Korraldatakse võistlusi, lustimiseks tuuakse kohale batuut. Lapsi on lõbustama kutsutud ka Pipi, Nublu või mõni muu tuntud raamatukangelane. Juba aastaid saadakse enne jõule ja enne sõbrapäeva kokku ühiseks meisterdamiseks, et kinkimiseks kaarte ja meeneid valmistada. Sedagi on tehtud nii koolimajas kui vallamuuseumis. Muuseumi juhatajalt Andu Uusilt on saadud meisterdamisel ka praktilist abi ja nõuandeid.

Viimasel neljal aastal on korraldatud erivajadustega lastele laagreid: Elistveres, Voorel, kahel aastal Kuremaal. See on olnud võimalik tänu rahastamist leidnud projektidele. Loomulikult on alati õla alla pannud ka vald. Laagrisse on kutsutud ka lapsevanemad, kellele sel ajal, kui lastele meelelahutusi korraldatakse, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad nõuandeid jagavad. Märkimist väärib, et kõik ühingu korraldatud üritused on alati võrdlemisi rahvarohked, lapsi tuleb kohale kuni poolsada, mis ei ole praegusel arvuti- ja telekalembesel ajal just tavaline. Ju on ettevõtmised lastele meeltmööda ja positiivne info, mis suust suhu liigub, on efektiivsem mistahes müürilehest. Ka Tabivere Lastekaitse Ühingu vanema Maire Mällo arvamus oli, et ettevõtmiste rahvarohkus on tingitud ühingu tegevuse järjepidevusest. “Kui ikka kümme aastat on üritusi ja pidusid korraldatud, siis lapsed juba teavad, mida oodata on. Ja perede vanemad lapsed toovad järjest kaasa ka väiksemaid õdesid-vendi. Nii meil osalejatepuudust polegi,” rääkis Maire Mällo ja lisas, et sellest, et meie maakonna teistes valdades taolisi ühinguid pole, on tõsiselt kahju. “Meie lastele ja peredele on ühingust kindlasti kasu olnud,” kinnitas ta.

Laupäevane pidu kulges aga nii, nagu korralikule sünnipäevapeole kohane. Kogu ettevõtmist juhatas Pipi, keda andekalt kehastas Vaimastvere kooli õpetaja Ülle Luik. Kui ?Põdra maja? Pipi dirigeerimisel maha lauldud sai, keskendus laste tähelepanu laval toimuvale, kus esinemisjärje said kõigepealt lasteaia juures tegutseva beebikooli kõige tillemad ?õppurid? koos emmedega ja nende pisut suuremad ?kolleegid? ehk lasteaialapsed. Lühikesel kontserdil astusid üles ka Tabivere muusikakooli õpilased ja Maarja põhikooli line-tantsijad, kes saalitäie publikutki pingiridade vahel kaasa tantsima õhutasid. Ilma ametliku osata, kus suured inimesed ?kõnet ütlevad?, ei saadud ka seekord läbi, sest eks kuulu sünnipäeva juurde ka kingitused ja tänamine. Meeles peeti kõiki, kes lapsi toetavat ühingut aidanud on. Kingituste ja heade soovidega oli kohale tulnud ka Lastekaitse Liidu vanematekogu liige ?.

Rahutuks muutunud pisipere sai kompensatsiooniks peagi Pipiga koos mängima ja torti sööma hakata.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus