Tabivere lapsed jutustasid muusikalisi lugusid

Tartusse tuli Johanna Roels Antverpeni ja Tartu Ülikooli õppejõudude vahetusprogrammi raames ? tutvustama enda välja töötatud laste muusikalist loovust arendavat metoodikat ja oma raamatut “Lapsed tiibadel”. Selles, et Johanna koolitusele tulnud eesti muusikaõpetajad pandi tööle just Tabivere lastega, oli “süüdi” koolitusprojektis tõlgina kaasa löönud Heli Jakobson ? Tabiverest pärit pianist, kes praegu omandab Antverpenis pedagoogidiplomit.

Koolitusprotsess nägi välja nii, et kõigepealt tutvustas Johanna õpetajatele oma metoodikat ja siis hakkasid nood Tabivere lastest moodustatud gruppe sama metoodika järgi juhendama, kusjuures Johanna jälgis kõigi gruppide tööd ja jagas, kus vaja, näpunäiteid.

Hakatuseks pidid lapsed mõtlema välja ühe loo ja joonistama selle põhjal pildirea. Seejärel üritati loos esinevaid tegelasi ja seiku muusikaliste väljendusvahendite abil avada. Nii sündisid laste enda loodud improvisatsioonilised ansamblipalad, mida kanti ette nii Tartus kui ka Tabivere rahvamajas teisipäeva õhtul toimunud kireva kavaga kontserdi alguses.

Üks grupp kandis näiteks klaveril, süntesaatoril ja akordionil ette muusikalise loo sellest, kuidas kalakesed jõevees rõõmsalt edasi-tagasi ujusid, kuidas suur kala neid veetaimede vahel varitses ja ära süüa tahtis, ent peatselt ka ise kalamehe poolt vette heidetud õngekonksu tõttu ohtu sattus. Lõppes kõik aga krahhiga ? jõkke sattunud õlireostusega.

Kalades kõneles ka üks klaveril ja flöödil ette kantud lugu. Selles ründas hai väikest kala, ent viimasele tõttas appi delfiin, kes meelitas hai võrku. Delfiin ja väike kala said aga suurteks sõpradeks. Elusolenditest kujutati veel näiteks liblikaid, hunti, karu, hobust ja elevanti, loodusnähtustest äikest, tormi, vihma- ja lumesadu, päikesepaistet jne.

Nagu joonistamine

?Johanna metoodika võib aidata neid lapsi, kel probleeme vähese enesekindlusega,” ütles Heli Jakobson. “Sellistel lastel kipub heliredelite ja keeruliste etüüdide õppimine mängurõõmu ära võtma.?

?Samas ei ole see metoodika mõeldud ainult aravõitu ja häbelike aitamiseks,” lisas Johanna Roels. “See hoiab ka teistel lastel alal intuitsiooni ja toidab nende fantaasiat. Nii, nagu laps joonistamist ja voolimist loomulikuks peab, nii suudab ta tegelikult samu seesmisi impulsse kasutades luua ka muusikat, tuleb ainult muusikaline “keel” selgeks õppida.?

Johanna metoodika järgi tegutsedes õpitakse ka omavahel koostööd tegema.

“Pildiseeriast sündinud muusikalist improvisatsiooni esitades peavad kahe- või kolmekesi üht klaveripinki jagama lapsed, kes võib-olla tavaolukorras kõige suuremad sõbrad pole,” ütles Heli. “Ning kogu grupp peab musitseerides suutma üksteist jälgida ja tunnetada.”

Samas saavad lapsed piltideks joonistatud ja muusikavormi valatud lugude kaudu nii mõnigi kord välja elada endasse kogunenud pingeid, stressi või hirme. Näiteks õlireostuse teemat ei “söötnud” õpetaja lastele ette, vaid nad tõid selle ise sisse.

Uue klaveri heaks

Eestis muusikaõpinguid alustanud ning Norras ja Belgias jätkanud Heli oskab eri maades kasutatavaid metoodikaid omavahel võrrelda. Tema meelest meenutab Eestis muusikat õppiv laps pahatihti kündvat tööhobust. Tõsi, tehnilised oskused saadakse nii head, ent musitseerimisrõõm kipub kaotsi minema.?Osa Eesti õpetajaid suhtuski Johanna metoodikasse üsna skeptiliselt,? ütles Heli, kelle jaoks Tartus läbi viidud koolitusprojekt oli osa tema pedagoogikastuudiumi lõputööst. “Aga ega me ei tulnudki siia Johannaga mingit viimseinstantsilist tõde kuulutama, vaid eelkõige suhteid looma. Ka siin tehakse lastega ju head tööd ning meilgi on siit palju õppida.”

Laste improvisatsiooniliste paladega alanud kontsert jätkus Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli lauluosakonna õpilase Kadri Tegelmanni, Elleri-kooli Tabivere filiaali õpilaste ja flöödiõpetaja Liia Koortsi, tüdrukutebändi Isis ning Tabivere naisansambli ja tantsurühma Kokteil esinemisega. Nii Kadri Tegelmanni kui ka Liia Koortsi toetas kontsertmeistrina Heli Jakobson. Ühest küljest näidati nii esimest korda Eestis viibinud Johanna Roelsile, mislaadi kultuuri viljeldakse ühes Tabivere-suguses Eesti väikeasulas, teisest küljest oli see heategevuskontsert, millel koguti raha Tabivere rahvamajja uue klaveri soetamiseks. Korjanduskarpi kogunes annetusi üle 1371 krooni. Aga head klaverit, tundub, on Tabivere rahvamajja väga vaja.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus