Tabivere koolis räägiti kodupaiga ajaloost

Aprillis peeti Tabivere gümnaasiumis ajalookonverents, teemaks kodukant, kuulajaiks õpilased 5. klassist abiturientideni, õpetajad ja külalised.

Konverentsi avas kooli direktor Piret Siivelt.

Sissejuhatuseks rääkis ajalooõpetaja Aimi Põldma lühidalt Vooremaast, Äksi kihelkonnast, kuhu Tabiveregi kuulub, ja Saadjärvest, mille tekkega on teatavasti seotud mitmed legendid ja muistendid. Oma etteastet ilmestas õpetaja slaidide ja fotodega.

“Uus õppekava näeb teatavasti ette õppeainete vahelist lõimumist. Kui õpilasel on oma kodupaiga ajaloo vastu suurem huvi, suudab ta leida sellealaseid teadmistekilde ka teistes ainetundides, näiteks kirjanduses, kunsti- ja muusikaajaloos, maateaduses ja loodusõpetuses,” rääkis õpetaja Põldma. 

Kolm kodukoha sõjasangarit


Oma uurimistööd Tabiverest pärit ja paikkonnaga seotud kuulsatest meestest esitlesid  9. klassi noormees Artur Aunap, Andre Muuli 10. ja Sander Muuli 11. klassist. Arturi teemaks oli kindral Ants Kurvitsa elutee ja teened Eesti Vabariigi ees, Andre  oli põhjalikumalt uurinud  kindral Johannes Orasmaa ja Sander kolonel Karl Partsi elulugu.  Töö koostamisel kasutasid õpilased kirjandust ja Tabivere vallamuuseumis leiduvaid materjale, samuti otsiti informatsiooni internetist. Uurimistöö osaleb Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi poolt korraldataval ajalooalaste uurimistööde võistlusel, mis saab tänavu teoks juba 13. korda. Võistluse üldpealkiri on tänavu “Minu kodukoht ja rahvas” ja tööd kandideerivad Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele. Hindamiskomisjonile saadeti uurimus, mille koostamist juhendas Aimi Põldma, 1. aprilliks.

Pillilugudes, lauludes ja luuletustes

Äksi kihelkond, Saadjärv ja selle kaunis ümbrus on inspireerinud ka heliloojaid ja luuletajaid.

Liidi Vaino juhendamisel tegutsev rahvamuusikaansambel, kes muide sügisel juba 25. sünnipäeva tähistab, mängis noorele publikule  palad “Äksi polka” ja “Tabivere võlud” ning saatis eakateseltsingu Lumeroos naisansamblit, kes laulis Vooremaa värvidest ja Saadjärve lainetest. Üks ansambli liige, Elvi Karus, on ka ise kodupaigast luuletusi kirjutanud. “Kodukoha suve” ja “Saadjärve” kandis ta ette.

Kapelli ja lauluansambli rahvas oli laste siirast huvist ja kaasaelamisest liigutatud.

Helena Leontjeva tutvustas õpilaste koostatud ajaloo teemalisi lauamänge, mida on võimalik vabal ajal ajalooklassis mängida.

“Olen tänulik kooli direktorile  Piret Siiveltile, kes meie konverentsi kordaminekule palju kaasa aitas ning  asjaosalistele  kingitused üle andis,” ütles õpetaja Põldma. 

i

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus