Tabivere ja Pikkjärve vahel algavad peatselt teetööd

Eilsest pidid Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaantee  umbes kümnekilomeetrisel Tabivere-Pikkjärve lõigul algama sügiseni kestvad teetööd, ent külma ilma tõttu lükati nende algus edasi. Lähiajal hakkab AS TREF teelõigu Tabivere poolsest otsast siiski asfalti maha freesima.

“Tahtsime jah juba selle nädala algusest tööle hakata, ent ilm segas vahele,” ütles ASi TREF projektijuht Madis Pärli. “Öösiti langeb temperatuur praegu alla nulli, masin, millega asfalti maha freesime, on aga vesijahutusega. Ilmaennustaja ma pole, seega ei julge ma tööde alguse täpset kuupäeva välja pakkuda. Kui hästi läheb, alustame juba kolmapäeval.”

Tellija esindaja, Maanteeameti Lõuna regiooni direktori asetäitja Janar Taal pidas siiski tõenäolisemaks, et tööd algavad tuleval nädalal.

“Tee-ehitaja muidugi kiirustab, sest lepingu lõputähtaeg talle palju mänguruumi ei jäta, ent praegu on ilm siiski üsna talvise moega,” ütles Janar Taal.

Teed hakatakse tema remontima kolme ja poole kilomeetriste lõikude kaupa. Töid alustatakse Tabivere poolt. Samuti alustatakse kolmekilomeetrise jalg- ja jalgrattatee mullatöödega Palamuse valla territooriumil.

Teelõigu remontimine läheb Taali sõnul maksma 4,356 miljonit eurot ning see raha tuleb Eesti riigi eelarvest. Peatöövõtja on AS TREF, elektri- ja sidetöid teeb OÜ EST Networks. Kogu objekti piires hakkab kehtima kiiruspiirang 70 km tunnis, töötsoonis lubatakse sõita vaid kolmekümnekilomeetrise tunnikiirusega. Remont peab olema lõpetatud tänavuse aasta 1. oktoobriks.

Mullaveres tulevad suuremad mullatööd

Kui üldiselt on plaanis teelõike sulgeda ühe sõidusuuna kaupa ja panna avatud teepoolel liiklust reguleerima valgusfoorid, siis teatud hetkel võib siiski tekkida vajadus liiklus teistele teedele ümber suunata.

“Ajal, mil Mullavere ristmiku piirkonnas mullatöid tehakse, võib kõne alla tulla ka tee kogu laiuses sulgemine,” ütles Janar Taal.

Küsimusele, kas Tabivere-Pikkjärve teelõigu remondiga seoses on kerkinud üles ka mingeid probleeme, vastas  Taal, et probleeme on olnud seoses jalgtee alla jäävate maade võõrandamisega, ent nüüdseks on need lahenenud tänu väga heale koostööle Palamuse vallaga.

Tabivere ja Pikkjärve vahelise teelõigu remonti alustati tegelikult juba möödunud sügisel. Siis raadati puhtaks teemaa-ala, korrastati osa truupe ning ehitati Tabiverest Pikkjärve suunas valmis põhitee poolekilomeetrise lõigu mulle ja aluskatte alumine kiht. Sama teelõiguga paralleelselt jooksvale jalgteele rajati killustikualus.

Vahepeal pidasid tee-ehitajad objektil talvepuhkust, et peatselt alustada seitse kuud kestvaid ulatuslikke töid, mis Jõgeva ja Tartu vahet liiklejatele suve jooksul omajagu sekeldusi põhjustavad, ent mille tulemusena teekond Jõgevalt Tartusse ja vastupidi mugavamaks, turvalisemaks ja ajaliselt lühemaks muutub.

“Tänu remondile muutub teelõik siledamaks ja sujuvamaks ning mitmes kohas paraneb ka nähtavus,” ütles Janar Taal.

Eriti rõõmustab eelöeldu kindlasti Jõgevalt Tartusse (või vastupidi) tööle sõitjaid, ent ka teisi liiklejaid.

Viimane etapp

Tabivere-Pikkjärve teelõigu remont ongi viimane etapp Tartu ja Jõgeva vahelise tee kordategemisest. Kaarepere-Jõgeva (või täpsemalt Kaarepere-Õuna) lõik sai uue näo juba 2005. a ning Tartu-Tabivere lõik 2007. aastal. Möödunud aastal valmis aga Kaarepere lähedal raudteeviaduktiga liiklussõlm, mis lahendas raudtee kiire ja turvalise ületamise probleemi selles piirkonnas. Viaduktiga on liiklejad nüüdseks ilmselt nii harjunud, et ei pruugi rajatist sellest üle sõites enam märgatagi. Ning ilmselt tekib paljudel tagantjärele küsimus, kuidas varem üldse ilma viaduktita hakkama saadi.

“Viadukt ise on esimesele ekspluatatsioonitalvele hästi vastu pidanud, küll aga on tekkinud mõningaid probleeme teekattega, seda just koos viaduktiga rajatud kõrvalteedel. Ent need probleemid kõrvaldatakse,” ütles Janar Taal.

Nagu viimasel ajal ikka, toob suurema tee kordategemine “õnne” ka mõne väiksema tee ääres elavate inimeste “õuele”.

“Võimaluse korral kasutatakse tugimaantee renoveerimisel ülejäävat freespuru Tabivere-Uhmardu tee kahele lõigule (üks neist on 700 meetri ja teine 1,6 km pikkune) tolmuvaba katte rajamiseks,” lisas Taal. 

Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaantee Tabivere-Pikkjärve lõigu remont

  • Töid tehakse umbes 10 kilomeetril

  • Teelõigu remont läheb maksma 4,356 miljonit eurot

  • Peatöövõtja on AS TREF, elektri- ja sidetöid teeb OÜ EST Networks

  • Kogu objekti piires hakkab kehtima kiiruspiirang 70 km tunnis, töötsoonis lubatakse sõita 30 km tunnis

  • Tööd kestavad 1. oktoobrini 2012

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus