Tabivere gümnaasiumis hakatakse võitlema kiusamise vastu

Tabivere gümnaasiumi esimese kuni kuuenda klassi õpilastel hakkavad sel õppeaastal lisaks tavalistele ainetundidele toimuma nn KiVa tunnid, sest kõnealune kool on ühena kahekümnest Eesti õppeasutusest liitunud kiusamisvaba kooli programmiga.

Kiusamisvaba kooli (KiVa) programm on välja töötatud Soomes Turu ülikoolis ning Eestis juurutatakse seda Sihtasutuse Kiusamise Vastu eestvedamisel. Tänavu käivitub programm meil pilootprojekti tasandil ja Tabivere gümnaasium on ainus Jõgevamaa kool, mis  kahekümne pilootkooli hulka arvati. Mõistagi mitte sellepärast, et selles koolis kiusamist rohkem ette tuleks kui teistes maakonna koolides.

“Kui saime teada, et selline projekt käivitub, otsustasime kooli direktori Piret Siivelti eestvedamisel  pilootkoolide hulka kandideerida, ütles Tabivere gümnaasiumi õppealajuhataja Kadi Kesa. “Leidsime, et KiVa programmist võib kasu olla mitme meie õpilasigi vaevava probleemi lahendamisel. Ka õpetajad olid nõus programmis kaasa lööma.

Üle Eesti oli projekti kandideerijaid kuuldavasti kaheksakümne ringis, kas Jõgevamaalt keegi veel projektis osalemise soovi avaldas, seda Kadi Kesa ei teadnud. Valiku tegemisel lähtuti osalt juhuvaliku printsiibist, osalt koolide endi valmisolekust programmi panustada. Üheks sihtasutuse esitatud nõudmiseks oli näiteks see, et koolid arvaksid KiVa koosolekute aja õpetajate tasustatava tööaja sisse. SA Kiusamise Vastu tagas pilootkoolide KiVa meeskondadele omalt poolt koolituse ja põhjalikud juhendmaterjalid.

KiVa meeskondi koolitati augustikuus kolmes paigas, Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

“Meie osalesime 21. ja 22. augustil Tartus toimunud koolitusel, ütles Kadi Kesa, kes on lisaks õppealajuhataja ametile ka teise klassi klassijuhataja. Lisaks temale osalesid KiVa koolitusel kooli sotsiaalpedagoog Kairit Paas (tema on üksiti kuuenda klassi juhataja) ning esimese ja neljanda klassi juhataja Ive Eddor ja Eve Aru. Nemad neljakesi moodustavadki Tabivere kooli KiVa meeskonna.

Mis teisiti?

Mis siis Tabivere koolis uuest õppeaastast teisiti hakkab olema? Esiteks see, et esimeses kuni kuuendas klassis hakkavad alates oktoobrist kord või kaks korda kuus toimuma KiVa tunnid, milles räägitakse klassijuhataja eestvedamisel kiusamisest. Igas klassis viiakse selliseid tunde läbi kümme ning neis ei tegelda konkreetsete kiusamisjuhtumitega, vaid kõneldakse kiusamisteemast üldisemalt, kusjuures ohvritest enamgi on fookuses kiusajad ja pealtvaatajad. Jah, just pealtvaatajad, sest nende vaikiv mittesekkumine teeb kiusajate pahateod võimalikuks.

“Tunnid on kõigis klassides sarnased ning neid aitab ette valmistada kogu KiVa meeskond, ütles Kadi Kesa. “Koolituselt saime kaasa põhjalikud juhendmaterjalid, mis on tundide ülesehitamisel tõhusaks abiks. Soomes kuulub programmi juurde ka internetipõhine mäng, ent seda pole jõutud veel eesti keelde tõlkida.

Mõistagi ei jää KiVa programmiga ühinenud koolides menetlemata ka konkreetsed kiusamisjuhtumid. Nendega hakkab tegelema KiVa meeskond. Kui klassijuhatajalt tuleb signaal kiusamisjuhtumi kohta, siis räägitakse eraldi kõigi asjaosalistega, kasutades selleks KiVa programmi tarvis välja töötatud spetsiaalset metoodikat.

“Väiksemate müksamistega me siiski tegelema ei hakka, KiVa programmis mõistetakse kiusamist süstemaatilise agressiivse käitumisena, ütles Kadi Kesa, lisades, et füüsiline kiusamine pole nende koolis viimasel ajal probleemiks olnud, küll aga on esinenud üksteise internetis solvamise või lubamatute asjade internetti ülesriputamise juhtumeid.

Ka söögitädi peab teadma

KiVa programmi juurutamine algab Kadi Kesa sõnul koolipere ja lastevanemate teavitamisest.

“KiVa programmist peavad teadlikud olema mitte ainult konkreetselt sellega tegelevad õpetajad, vaid ka teised kooli töötajad, söögitädi ja koristajani välja, ütles Kadi Kesa. “Lapsevanematelt tuleb aga muu hulgas võtta nõusolek laste küsitlemiseks.

Septembri kolmandal nädalal, kui programmi tegevused pole veel alanud, viiakse Tabivere koolis nimelt läbi kiusamisteemaline küsitlus. Kordusküsitlus tuleb mais, kui KiVa programm on juba seitse kuud toimida saanud.

“Loodame, et sellest tolerantsust suurendavast programmist on kasu nii meie koolile kui ka Eesti koolile laiemalt, ütles Kadi Kesa. “Meie, pilootkoolide KiVa meeskondade liikmed, võime aga arvestada sihtasutuse Kiusamise Vastu töötajate ja vabatahtlike abiga: kui meil probleeme või küsimusi tekib, võime alati nende poole pöörduda. Kord poolaastas kutsutakse KiVa meeskonnad ka piirkonniti kokku.

Pilootprojekt on kavandatud aastaks. Kui programm end pilootkoolides õigustab, hakatakse seda laiendama teistesse koolidesse.

Soomes on KiVa programm haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel käibel juba mitu aastat, sellega on ühinenud enamik koole ning see on andnud häid tulemusi. Eestis tegeleb programmi juurutamisega eraalgatuse korras loodud sihtasutus, kes on ka rahalise katte pidanud ise leidma. Praeguseks on kõige suurem toetus programmi teostamisse tulnud näitlejanna Evelin Võigemastilt, kes annetas sihtasutusele 10 000 eurot telesaate “Su nägu kõlab tuttavalt võitmise eest teenitud raha.

Eesti lasteaedades alustati programmi “Kiusamisest vabaks juurutamist juba 2010. aastal ning praegu kasutatakse selle metoodikat 305 lasteaias. Koolidele suunatud KiVa pilootprojektist kõneles ka siseminister Ken-Marti Vaher oma kooliaasta alguse puhuses pöördumises, juhtides tähelepanu asjaolule, et uuringute järgi on 20 protsenti Eesti 7-14-aastasi koolilapsi kiusamise ohvriks langenud. See tõestab, et KiVa programm on vajalik.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus