Tabivere Gümnaasiumi staadionil on käsil renoveerimistööd

Tabivere Gümnaasiumi staadioni renoveerimisel, milleks Tabivere Rahvaspordiklubi taotles raha PRIA   Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 3.2,  on tööjärg jõudmas asfaltkatte paigaldamiseni.

Projekt, millega taotleti  846 414 krooni, esitati käesoleva aasta jaanuaris ning vastus otsusega eraldada 795 821 krooni tuli PRIAlt  juulis.

Projekti kogumaksumus on 940 460 krooni. Omaosaluse rahadega on praeguseks tehtud jalgpalliväljaku pinnase hooldetöid kahes etapis — kevadel ja sügisel. Töid teostas OÜ ASPO Sport ja need läksid maksma ligi 85 000 krooni. Jalgpalliväljak avati pidulikult juunis.

Staadioni aluskatte ehitamiseks ja asfalteerimiseks  sõlmiti augustis leping OÜga Äksi Puhkemaja. Alltöövõtja OÜ Mantrum on Tabivere Rahvaspordiklubi juhatuse esimehe Toomas Rosenbergi sõnul praeguseks teinud töid umbes pooles mahus.

„Et taotleda toetust  staadioni rajakatte paigaldamiseks,

ollakse uute rahastamisprojektide avanemise ootel. See töö läheb maksma umbes sama palju, kui on kulunud lõppjärgus olevatele renoveerimistöödele,” ütles Rosenberg, avaldades lootust, et staadion saab täielikult valmis järgmiseks sügiseks. 

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus