Taas saab esitada ettepanekuid kaasavasse eelarvesse

Jõgeva vald ootab kuni 31. märtsini elanike ettepanekuid kaasava eelarveosa kasutamiseks. Sellel aastal on kaasava eelarve kogusumma 30 000 eurot, üht ettepanekut rahastatakse maksimaalselt 15 000 euroga.


Ellu viiakse ellu kaks enam hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et teise ettepaneku tulemusena valmiv objekt ei asu hääletuse võitnud objektiga samas asustusüksuses.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud ettepaneku esitaja, ettepaneku nimetus, ettepaneku eesmärk ja olulisus, selle kirjeldus, võimalusel ideekavand koos hinnapakkumisega ning muu info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks idee kohta teada anda.
Ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku hüve, olema avalikult kasutatav ja elluviidav 2020. aastal. Sellest ei tohi tekkida ebamõistlikku kulu valla järgnevate aastate eelarvetele.
Ideid saab esitada volis.ee keskkonnas, e-kirjaga aadressil kaasaveelarve@jogeva.ee või Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse ning Palamuse ja Torma teenuskeskustesse.
Varem on kaasava eelarve abil Tehtud Jõgevale koerte jalutusväljak, Jõgeva aleviku staadioni juurde pesemis- ja riietumisvõimalus ning korrastatud kahe Jõgeva kooli vahel asunud hokiväljak.
Jõgeva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim on ka varem kaasava eelarve projektidega tegelenud. Tema selgitusel tuleb eelarvesumma jagamine kaheks osaks just sellest, et eelmistel aastatel on väiksemate kogukondade esindajad kurtnud suurema elanike arvuga piirkondadega konkureerimise keerukuse üle.
„Ettepanekute tegemine nõuab tõepoolest eeltööd,“ ütles Pärsim. „Me ootame läbimõeldud ja realistlikke ideid. Oleme valmistunud, kaasanud komisjoni rohkem spetsialiste, et anda esitatud kavadele täpsem hinnang. Seekord ootaksime ideede kohta rohkem illustreerivat materjali, jooniseid või pilte, kuidas objekt või asi võiks välja näha. Siis on neid vallarahvale hääletusvoorus lihtsam tutvustada,“ lisas ta.
ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus