Taas oodatakse töid kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada selles valdkonnas uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimaile kasvatusteadusteadlastele. Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös juba 22. korda.

Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts ja tulemused avalikustatakse hiljemalt 31. maiks 2012.

Konkursile võib esitada teadustöid või artikleid, doktoritöid, magistritöid, didaktilis-rakenduslikke töid ning õpikuid ja õppematerjale. Tööd võivad olla publitseeritud nii eesti kui võõrkeeles. Hinnatakse teema aktuaalsust eesti kasvatusteaduste jaoks ning laiemat seotust kasvatusteadustega.

Eelmiste aastate konkurssidel oli positiivseks jooneks  esitatud tööde arvu suurenemine ja noorte huvi konkursi vastu. Kasvanud on nii osalejate üldarv kui magistritööde osakaal. Muret teeb eesti keeles publitseeritud teadustööde vähesus, mis aga kindlasti on laiem, mitte vaid sellele konkursile omane tendents.

Varasematel aastatel esitatud tööde teemad on olnud seotud nii eelkooliealistele laste, kooliealiste laste kui ka kooli ja pedagoogikaga laiemalt. Nii näiteks käsitles 2011. aastal eesti keeles publitseeritud teadustöö kategoorias võitnud töö Aleksander Elango, Endel Lauli, Allan Liimi, Väino Sirki ja Veronika Variku “Eesti kooli ajalugu. 2. köide. 1860. aastaist 1917. aastani” hariduspoliitikat ning elanikkonna haridustaset, koolivõrgu arengut, koolide õppetöö korraldust ja sisu rahvuslikult ärkamisajal, venestamise aegadel ja tsaarivõimu viimastel aastatel.

Esitatavatele töödele seatud nõuetega saab lähemalt tutvuda konkursi kodulehel www.archimedes.ee/teadpop

i

LIINA RAJU, Eesti Teadusagentuur

blog comments powered by Disqus