Taas algab vastuvõtt konstaabli erialale

Kandidaatidel tuleb esitada politseiankeet, Sisekaitseakadeemia ankeet-avaldus, koopia passist või ID-kaardist, keskharidust tõendavast tunnistusest ja riigieksamitunnistusest, lisaks veel tervisetõend ja kaks fotot (3×4 cm). 2. märtsil tuleb kandidaatidel läbida Sisekaitseakadeemias vaimsete võimete test, isiksuse test, vajadusel ka eesti keele test ja sooritada kehalised katsed. Edukalt sooritatud katsed tagavad võimaluse osaleda töövarjupäeval ja kutsesobivusvestlusel. Pärast kutsesobivusvestlust avaldatakse Sisekaitseakadeemia kodulehel pingerida, mille alusel vähemalt 50% kandidaatidest kutsutakse õppima. Õppetöö algab 19. märtsil Paikusel.

Kõiki soovijaid ootame 16. ja 17.veebruaril toimuvale haridusmessile Intellektika (Tartus näitustehallis). Sisekaitseakadeemia boksis saab tutvuda kriminalistide töö ja e-politsei süsteemiga, näha relvi, erivahendeid ja teenistuskoera oskuste demonstratsiooni ning samuti saab infot õppimisvõimaluste kohta.

Kõik konstaablitööst huvitatud noored on oodatud 20. veebruaril kella 16-ks Lõuna Politseiprefektuuri peamajja (Riia 132, Tartu) lahtiste uste päevale. Saab näha peamaja (aatriumi, jõusaali, lasketiiru, juhtimiskeskust, lõõgastustuba) ja kuulata, kuidas on vaja toimida konstaabli erialale kandideerimiseks.

Lisainformatsioon: Signe Anton,
Lõuna Politseiprefektuur
signe.anton@louna.pol.ee
Tel: 730 8843
www.sisekaitse.ee

blog comments powered by Disqus