Ta tuleb siiski!

Nimelt ehitatakse Jõgevale kohtu- ja politseihoone. Skeptikud väitsid, et selle maja ootamine meenutab GodotŽ ootamist nagu tuntud klassiku teoses. Siiski tuleb neil meelt muuta. Juba järgmisel nädalal peaksid tööd algama. Paraku lageraiega selles pargi osas, kuhu maja plaanitud.

Kokku jääb Jõgeva linn ilma 57 pargipuust. Uute hoonete puhul tuleb ohvreid tuua ja seekord tuleb ohverdada palju puid.

Jõgeval on puude mahavõtmise pärast päris suuri lahinguid peetud. Meenutame kasvõi uuele staadionile ette jäänud puid, mille nimel suve hakul kuus aastat tagasi tõsine võitlus käis.

Tuleva aasta suveks valmib enam kui 2000 ruutmeetri suuruse netopinnaga hoone, kus saavad tööruumid kohus, kinnistusamet, kodakondsus- ja migratsiooniamet, kriminaalhooldus, ruumid politseile  ja arestikambrite tarvis. Justiitsministeeriumile hakkab kuuluma kolmandik majast ja siseministeeriumile kaks kolmandikku. Samuti rajatakse Jõgevale Suure ja Pargi tänava äärde parkimisalad ning uus haljastus koos tänavavalgustusega. Positiivne on, et kasvama pannakse uued terved puud.

Uue kohtu- ja politseihoone rajamine tähendab, et olulised struktuuriüksused jäävad maakonnakeskusse püsima. Säilivad inimestele olulised töökohad ja kodanikud saavad teenused kätte oma maakonnast.

blog comments powered by Disqus