Suvilaomanikud, hoidke oma varal silma peal!

Algava suvilahooajaga seoses soovitab politsei inimestel läbi mõelda, kuidas suvekodus olevat vara võimalikult hästi hoida.

Suvilahooaja alguses ja suvekuudel sagenevad vargused suvilatest, kus enamasti langeb varaste saagiks aiatehnika ja tööriistad, aga ka vanametall ja olmetarbed.

Suvilaomanikel aitab vargusi ära hoida hoolsus ning koostöö lähikonnas elavate inimestega. Aiatööseadmeid, tööriistu, jalgrattaid jmt pole mõtet jätta võõra pilgu alla laokile. Need tuleks kasutamise järel tõsta lukustatud kohta, kust asjad ka läbi akna otse silma ei hakka. Krundil olevad metallesemed ja vanaraud on mõistlik ise kokkuostu ära viia või kuuri ladustada.

Vargusi aitab ära hoida ka aktiivne naabritevaheline suhtlemine ning tähelepanelikkus üksteise vara suhtes. Mõistlik on turvalisusega seonduv lähinaabritega läbi arutada, et koos  lahendusi leida. Tugeva kogukonnaga ning hästi hoitud piirkonnas on kurjategijal tunduvalt keerulisem tegusid toime panna ning märkamatuks jääda.

Varavastaste kuritegude talituse juht rõhutas, et politseile tuleb teada anda igast sissetungimisest või selle katsest, isegi kui varaline kahju on väike või pole üldse kahju tehtud. Paraku panevad vargad harva toime vaid ühe kuriteo. Seega võib iga infokild, mida konkreetse varguse sündmuskohalt koguda saame, olla oluline osa mitmeid episoode koondavas kriminaalmenetluses.

Kui  avastate suvekodusse jõudes sissemurdmise jäljed, siis tuleb sellest teada anda politsei hädaabinumbril 110 ning järgida sealt saadud juhiseid. Kindlasti ei tohiks hakata sündmuskohta koristama, sest nii võite rikkuda kuriteost jäänud jäljed.

i

TOOMAS JERVSON, Põhja prefektuuri varavastaste kuritegude talituse juht

blog comments powered by Disqus