Suverõõmud-suvemured

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) loodushoiuosakond loob looduses puhkamise võimalusi nii riigimetsas kui ka kaitstavatel aladel. RMK Tartu-Jõgeva puhkealal on üheks looduses viibimise meeliskohaks erinevaid puhkamisvõimalusi pakkuv mitmekesise maastikuga Kaiu järvede piirkond Jõgevamaal, kuhu on rajatud matka- ja jalgrattarajad, lõkkekohad laudade-pinkide, varjualuste, puukuuride ja käimlatega. Oleme oma külastajatega aasta-aastalt üha enam rahule jäänud, kuna sõnum säästliku suhtumise ja loodushoidliku käitumise osas on vilja kandnud. On ju ikka heameel tõdeda, kui sinu tööd hinnatakse.

Paraku aga selgus pühapäeva õhtul kurb tõsiasi, et kellelegi läks hädasti vaja meie lõkkekoha kompostkäimlat. Käimla oli paigaldatud Tammeluha matkarajale viiva tee algusse alles eelmisel suvel, oli korralikult maapinda kinnitatud ja käimla osad olid üksteisega lahtivõtmise vältimiseks ühendatud. Seega polnud selle kättesaamine lihtne, pidi olema omajagu aega ja ettevalmistatust ning äravedamiseks ka vastav veovahend. Ja tubli annus häbematust ja hoolimatust. Aga kuidas see kõik täpsemalt toimus, seda teab vaid “erastaja“ ise. Igal juhul on nüüd üks lõkkekohtadest käimlata ja ebamugavust kui palju…

Aga siit ka üleskutse kõigile, head puhkekohtade külastajad – kui näete midagi tavatut, olge head, märkige kahtlaste tegutsejate kohta üles midagi iseloomulikku ja andke sellest teada infotahvlitel olevatel kontaktaadressidel või –telefonidel. Ja konkreetse juhtumi kohta – kui keegi nägi 3. ja 6. juuni vahel Tammeluha raja alguses kahtlast lammutus-teisaldustegevust ning Kaiu järvede juurde või Tammeluhale viival teel liikumas käimla kilpe või terves tükis käimlat vedavat autot, palun andke sellest teada piirkonna loodusvahi telefonil 505 3395.

Et saaksime nautida looduses viibimist selleks loodud tingimustes, tuleks tehtud tööd hinnata. Märgake asju enda ümber ja julgege pahatahtlikkust nähes sõna võtta. Ainult nii jääb neid hoolimatuid-häbematuid vähemaks.

iii

MALLE ORAS, RMK loodushoiuosakonna Ida-Eesti piirkonna juhataja

blog comments powered by Disqus