Suvel arutatakse Kesk-Eestis piirkondlikke arenguvõimalusi

Tänavu 9.–13. augustini toimuvad ametnike välitööd keskenduvad seekord Järvamaa ja Jõgevamaa arengutele. Eesmärk on selgitada välja kohapealsed arengueeldused ja leida nende elluviimiseks ühiselt lahendusteed. Eelkõige on fookuses kohaliku potentsiaali tõhus rakendamine, mistõttu kõlab tänavuste välitööde tunnuslause: „Juured on maas“.


„Arenguväljavaated ja keskkond, kus on olemas igapäevaeluks vajalikud teenused, mängivad ääremaastumise vastu võitlemisel põhirolli,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.
Seminaridel peatutakse kohaliku tähtsusega teemadel nagu põllumajandus ja toidutootmine, majandusareng, sotsiaalhoolekanne, haridus, ühistransport, elamuarendus, väikeasulate ruumiline areng, miljööväärtused ning Peipsi järvega seonduv.
„Ametnikele on välitööd heaks võimaluseks kohapeal tööpõllul viibida ja näha, milliste erinevate väljakutsetega Kesk-Eesti omavalitsused silmitsi seisavad ning võimalus on üheskoos lahendused välja töötada,“ sõnas Aab.
Välitööd toovad ühise laua taha Jõgeva ja Järva maakonna omavalitsused ja kohalikud eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Eesmärk on otsida viise piirkonna arenguvõimaluste paremaks rakendamiseks ning regionaalsete väljakutsete ületamiseks.
Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsleri Kaia Sarneti sõnul on sihiks muuta tõhusamaks just riigi ja kohaliku tasandi koostööd.
„Kesk-Eestis koondub täna elu tõmbekeskustesse ning suurimateks väljakutseteks on rahvastiku vähenemine ja regionaalne killustatus,“ märkis Sarnet. „Samas on piirkonnal tugevusi ja potentsiaali, mida saaks kindlasti senisest paremini ära kasutada, eriti koostööd tehes.“
Ametnike välitööde raames korraldatakse seminare ja toimuvad väljasõidud Mustveesse, Jõgevale, Kuremaale, Põltsamaale, Mäosse, Türile.
Välitöödele registreerumine avatakse ametnikele aprillis.
Välitööde tulemused on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele ning abiks piirkonna potentsiaali parimal viisil rakendamiseks.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus