Suurte Perede Ühendus ja MTÜ Neli ja Enam ei ole omavahel seotud

Käesolevaga teatan, et Jõgevamaa Suurte Perede Ühendus (edaspidi JSPÜ) ja MTÜ Neli ja Enam ei ole omavahel mingil kombel seotud.

JSPÜ ametlikuks aadressiks annab ühingu esimees hr Ain Vaher (elukoht Põltsamaa vald, Annikvere küla) Jõgeva linn, Sauna 4. Tegelikkuses ei eksisteeri ühing sel aadressil enam mitmeid aastaid.

MTÜ Neli ja Enam ühendab vaid Põltsamaa valda sissekirjutust omavaid peresid, aadressiks Põltsamaa vald, Mõhküla.

Kurval kombel saame enda aadressile JSPÜ-le adresseeritud kirju. Olen Põltsamaa postkontori töötajaid korduvalt teavitanud hr Vaheri elukohast ja tema seotusest JSPÜga, ent firmadele esitab esimees vaid ühingu nime. Kuna viimasel saadetisel, mis meie postkasti tuli, oli saatjaks märgitud kohalik Põltsamaa firma, võtsin julguse helistada ja sain ebameeldiva üllatuse osaliseks. Teavitades firmajuhti nende kirja ekslemisest Jõgevalt meile, peeti mind esimese ehmatusega sellesama JSPÜ esindajaks ja nõuti viivitamatult arve tasumist! Seetõttu olin sunnitud tegema antud avalduse: MTÜ Neli ja Enam tegutseb võlgadeta.

Ainus, mis meie südameid vaevab, on hiigelsuur tänuvõlg inimeste ja firmade ees, kes meie tegevust on toetanud. Aitäh! Kahjuks ei heida JSPÜ tegevus meie väikesele ühingule head varju.

MTÜ Neli ja Enam juhatuse esimees Janne Maisväli

blog comments powered by Disqus