Suurpered tähistasid hingedepäeva

Jõgevamaa suurpered kogunesid Põltsamaa kirikusse, et üheskoos hingedepäeva tähistada. Kirikust suundusid pered Põltsamaa kiriklasse, kus emad-isad omavahel mõtteid vahetada said, peredele korraldati väike viktoriin.


 EELK Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haamer mõtiskles hingedepäeva tähenduse ja selle üle, miks niisuguse päeva tähistamine meie traditsioonide hulka kuulub.

Kirikust Põltsamaa kiriklasse jõudnud, lausus Markus Haamer, et on rõõmus selle üle kui näeb, kuidas nende perede vanemad ennast oma lastele on pühendanud ja tahavad nendega tegeleda. Õpetaja tõdes, et kui antakse lapsi, siis antakse vanematele ka võimeid lastega toime tulemiseks.

Löövad aktiivselt kaasa

Küsimusele miks suurperedele niisugune üritus otsustati korraldada vastas MTÜ Neli ja Enam Jõgevamaa Suurte Perede Ühenduse eelmine juhatuse esimees Kalev Pikver, et mida rohkem suurperedele erinevaid üritusi korraldada, seda aktiivsemalt pered nendest osa võtavad. Septembri alguses korraldas Jõgevamaa suurperede ühendus väljasõidu Taevaskotta ja ka seal osales päris palju suurperede esindajaid.

Jõgevamaa Suurte Perede Ühingu juhatuse liige Maia Lepiste lausus, et temal on neli last, kolm tüdrukut ja üks poiss. Kaks vanemat last õpivad juba ülikoolis, kaks nooremat elavad veel kodus vanemate juures. Emaga kaasas olnud perepoeg teatas, et tema on pesamuna. Niisugune suurperedele korraldatud hingedepäeva üritus on Maia Lepiste hinnangul tore ja armas. Ka nende pere lõi selle ettevalmistamisel tõsiselt kaasa. Lepiste sõnul püüavad nad jõudumööda suurperede üritustel osaleda, kuid igale poole ei jõua, sest tal on ka mujal mitmeid tegemisi. Maia lööb kaasa Pajusi harrastusteatris, rahvatantsurühmas “Kaljaan” ja tegutseb aktiivselt Pisisaare koolis. Ta on Jõgevamaa suurperede kokkusaamistel laste tegevust korraldanud ja seetõttu tunneb nende seast juba paljusid. Suurperede probleemidest rääkides toob ta välja transpordimured, sest tihti ei ole peredel niisugust autot, kuhu kõik korraga sisse mahuks.

Lapsed esimest korda kirikus

Jõgevamaa suurperede ühendusele oli hingedepäeval külla saabunud Järvamaa Lasterikaste Perede Ühenduse esinaine Katrin Pullisaar. Tema sõnul on Järvamaa Lasterikaste Perede Ühenduse esindajad koos Jõgevamaa Suurete Perede Ühenduse omadega käinud mujal vaatamas, kuidas suured pered oma üritusi korraldavad. Katrin Pullisaare peres kasvab neli last, kolm tüdrukut ja pesamunast poeg. Järvamaa lasterikaste Perede Ühendus on tegutsenud kaks aastat. Järvamaa suurperedel on järjest rohkem üritusi ning ka peresid on neist aina rohkem osa võtmas.

Katrin Pullisaar tõdes, et Järvamaa lasterikaste perede vanemad pole omavahel veel nii tuttavad. Sedamööda kuidas omavahel tuttavamaks saadakse, tuleb ka üritustest osavõtjaid juurde. Katrin Pullisaar on pärit Imavere vallast ja suurperede kooskäimistega nad seal alustasidki. Tänaseks on ka mujalt Järvamaalt peresid juurde tulnud. Veel ühtegi peret pole osalemas Koeru vallast, aga küllap ka mõni Koeru pere varsti ühendusega liitub.

Jõgevamaa Suurte Perede Ühenduse vastne juhatuse esimees Külli Pruuli lausus, et temal on neli last. Otsus korraldada suurperedele hingedepäeva üritus sündis ühenduse juhatuse liikmete arupidamisel. Tema sõnul võeti sellise ürituse korraldamisega ka väike risk, sest suurpered ei ole varem koos kirikus käinud. Külli Pruuli lausus, et küllap tuli hingedepäeva ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel ka ette ka väiksemaid apsakaid, aga üldiselt laabus kõik hästi. Lastele oli see kindlasti väga omanäoline elamus, sest Külli Pruuli lapsed olid esimest korda kirikus.

Tänavu ootab Jõgevamaa Suurte Perede Ühendust veel traditsiooniline jõulupidu ja novembri lõpus plaanitakse ka Eesti Rahva Muuseumi uut hoonet külastada. Viimase paari nädala jooksul on avaldanud soovi Jõgevamaa suurperede ühendusega liituda kaks uut peret. Külli Pruuli sõnul alustas maakonna suurperede ühendus tegutsemist Põltsamaa piirkonna perede ülekaaluga, ent nüüd on lisandunud liikmeid Jõgevalt, Tabivere ja Torma vallast ning teistestki maakonna omavalitsustest. Jõgevamaa Suurte Perede Ühendusel on Pruuli kinnitusel suurepärane juhatus, kuid neid abistab hulk vabatahtlikke peresid, kelle peale võib alati kindel olla. Sarnaselt mitmete teiste suurperedega on ka Külli Pruuli kokku puutunud transpordiprobleemiga. Toimeka emana usub ta, et kõik raskused on ületatavad. Jõgevamaa Suurte Perede Ühendus on tema jaoks nagu oma laps, kelle pärast ta kogu hinge ja südamega muretseb ning kelle rõõmude üle rõõmustab.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus