Suurfirmade eelistamine toob suure hinnatõusu

Otsustajad ei anna aga endale kahjuks aru, et suurfirmade eelistamine toob klientidele paratamatult suure hinnatõusu. Tõsi küll, mitte kohe, vaid mõne aja pärast.

Väikefirmad tõrjutakse

Konkreetselt sundis mind sõna võtma Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse välja kuulutatud uus konkurss. Lugedes selle konkursi tingmusi, on selge, et Jõgeva Elamut selle konkursi osalejate nimekirjas näha ei taheta. Selleks on minu hinnangul välja töötatud diskrimineerivad tingimused.

Loomulikult pole Jõgeva Elamu taoliste tingimustega päri ja kavatseb oma õiguste eest seista.

Meile jääb arusaamatuks, millise suuna on võtnud meie valdade esindajad. Nimelt on Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse moodustanud kuus omavalitsust Jõgevamaalt ehk Jõgeva, Torma, Saare, Palamuse ja Pala vald ning Mustvee linn.

Kas meie kohalikud omavalitsused tahavad tõesti, et suured prügivedajad võidavad praegu sisuliselt nullmarginaaliga konkursi ning hiljem näitavad oma tõelist palet ehk tõstavad vabalt hinda nii palju kui soovivad, sest väike- ja keskettevõtteid neile enam konkurentsi pakkumas pole.

Näitena võib tuua Jõgeva linna, kus pärast konkursi võitu tõusid järgmisel aastal kiiresti ka prügiveo hinnad. Aasta pärast konkursi võitu tõusid prügiveo hinnad 14-20 protsenti.

Suured näitavad oma tõelist palet

Konkursi alusel vedaja saanud piirkonnas elavad inimesed peavad aga maksma oma prügiveo eest kolm aastat monopoolse vedaja küsitud hinda.

Miks valdade esindajad konkursi tingimusi mõttega läbi ei loe? Miks nad ei näe monopoolsest seisundist tulenevaid hinnakergitamise võimalusi? Miks valla esindajad ei seisa oma valla elanike eest?

ROMAN BABCHENKO,
Jõgeva Elamu  juhataja

blog comments powered by Disqus