Suureks saamine

Seepärast on oluline, et see koolitee oleks võimalikult vaheldusrikas ? nii nagu Jõgevamaa looduski, kust võib leida nii tasandikke, voori ja järvesilmasid kui rabasid ja metsamassiive ? karastades noori nende edasiseks eluks.

Kuid kool ei suuda anda head haridust üksinda, seda tuleb teha aktiivses koostöös lapsevanematega. Suured linnad peibutavad lapsevanemaid panema oma võsukesi linna koolidesse, kuid igal koolil on oma tugevused ja nõrkused. Lapsevanemate ülesanne on suunata oma lapsi kooli tugevaid külgi rohkem ära kasutama.

Ära ei tohi unustada, et Jõgevamaal õppivate laste üheks eeliseks on kindlasti elukeskkond ? turvalisus ning puhas ja puutumata loodus.

Et elukeskkond saaks areneda, on vaja tagada ettevõtluseks soodsad tingimused. Stabiilne ettevõtlus hoogustab ka ümbritsevasse keskkonda investeerima ning loob selle läbi lisaväärtust Jõgevamaale kui tervikule. Seega jõudsime taas koostööni, milles peitubki kogu edu võti. Ärgem siis mõelgem ainult sellele, mis võiks parem olla, vaid astugem samme olukorra paremaks muutmise suunas!

Kannatlikkust, hoolsust, armastust!

AIVAR KOKK, maavanem

blog comments powered by Disqus