Suured küttearved tekitavad palju küsimusi

Külm talv ja kerkinud gaasihind on oluliselt ka küttearveid kergitanud. Seepärast ootavad inimesed küttefirmadelt selgitusi, miks neilt majanduslikult niigi väga raskel ajal viimased kroonid taskust võetakse.

Hiljuti käisid Vooremaa toimetuses Jõgeval Rohu tänaval elavad inimesed, kes kurtsid, et nende küttearved on viimasel ajal arusaamatu kiirusega kasvama hakanud. Inimesed soovisid välja selgitada, kas nii kopsakad küttearved on ikka põhjendatud ja kui pikalt peab soojusenergia tootja tarbijatele hinnamuutustest ette teatama.

Jõgeval on toodetakse soojusenergiat põhiliselt maagaasist. Varem kehtinud kaugkütte seaduses oli öeldud, et soojatootja on kohustatud teavitama soojusenergia tarbijaid hinnamuutusest kolm kuud enne muutuse kehtimahakkamist. Praeguse seaduse järgi,  mis hakkas kehtima möödunud aasta 6. juulil, on etteteatamise tähtaeg üks kuu.  

Tariifid kerkivad

Loomulikult on Rohu tänava elanike tarbitud küttekogused erinevate kuude kaupa erinevad, ent tegelikku kütte kallinemist näitab soojusenergiale rakendatav tariifide tõstmine. Kui möödunud aasta 1. detsembril on neile esitatud küttearvel soojusenergia tariifiks märgitud 703,03 krooni megavatt-tunni eest, siis tänavu 2. jaanuari kuupäeva kandval küttearvel on see tariif juba 778,20 krooni ning 2. märtsi arvel 815,54 krooni. Uus hinnatõus tuleb tänavu 1. maist. Tõsi, see puudutab küll uut kütteperioodi, kuid tõotab tulla üsna soolane.

Samasugust tariifi rakendatakse ka vee soojendamiseks kuluvale soojusenergiale. Nende tariifide alusel välja rehkendatud soojusenergia maksumusele lisandab 20-protsendiline käibemaks.

ASi Eraküte tegevjuhi asetäitja Priit Tiit lausus selgituseks, et soojusenergia põhiliseks kulukomponendiks on ikkagi kütus, milleks Jõgeva linnas on ainult maagaas. Praegu moodustab maagaasi hind lõpptarbija poolt makstavast soojusenergia hinnast umbes 75 protsenti. Ülejäänud osa hinnast moodustavad remondikulud, elektrienergia, palgad, saastetasud ning kehtivast hinnast saadav põhjendatud tulukus.

Hinnavalem, mille alusel soojusenergia maksumust arvutatakse, kooskõlastatakse Konkurentsiametiga kolmeks aastaks. Selle perioodi jooksul saab soojusenergia hinda muuta tulenevalt kütuse, elektri ja saastetasude hindade muutustest. Tarbeveele kuluva soojusenergia hulk oleneb sellest, millise temperatuurini tarbevett soojendatakse. Tavaliselt soojendatakse see 55 kraadini. 

Sügisest arvlemine elamupõhiseks

Septembrist minnakse üle elamupõhisele arvlemisele. Soojusenergia hinna kujundamisel mingisugust lage ette antud ei ole. Kuid samas ei saa keegi ka soojusenergiale rakendatavat hinda suvaliselt kehtestada. Soojusenergia hinna arvutavad välja sõltumatud spetsialistid Konkurentsiameti poolt kinnitatud hinnavalemi alusel.

Kui muutub mõni komponentidest, mida soojusenergia hinna arvutamisel arvesse võetakse, muutub ka soojusenergia hind.  Soojusenergia tootja esitab vastavalt kehtivale seadusele piirhinna taotluse Konkurentsiametile, kes selle siis heaks kiidab või tagasi lükkab.

Alates käesoleva aasta 1. septembrist ei osuta AS Eraküte enam hoonesisese soojusenergia kulude jaotamise teenust. Sellest tähtajast alates ei edasta Eraküte enam teenust ühise soojusmüügilepingu sõlmimata jätnud klientidele. Eelmisel aastal tegi AS Eraküte avalduse, milles lubas viieprotsendilist allahindlust ühe aasta jooksul või 2010. aasta lõpuni neile korterelamutele, kus minnakse nõutud tähtajaks üle ühtsele arvlemisele.

Eraküte paneb klientidele südamele, et alates käesoleva aasta 1. septembrist ettevõte korteritepõhist soojusenergia müüki ja arvlemist ei jätka. Jõgeva on Erakütte jaoks ainuke koht, kus ei ole lepingud soojatootjaga sõlmitud mitte korteriühistute, vaid otse elanikega. Konkurentsiamet on soojusenergia hinna kooskõlastamisel asunud seisukohale, kus Erakütte ja tarbija vaheliseks kohustuste ülemineku punktiks on hoone soojussõlm. Küttekulude jagamine hoone sees on sellest tulenevalt elanike kohustus. Seetõttu palub Eraküte kõikidel klientidel sõlmida ühised soojusenergia ostu-müügilepingud võimalikult aegsasti. Praegu on Eraküttel Jõgeval klientideks 42 kortermaja, mille valitseja on Jõgeva Elamu.

Eraküte varustab soojusenergiaga üheksat Eesti asulat.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus